Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/639
Title: The effects of brain drain on Moldovan innovational potential
Authors: Cavcaliuc, Lucia
Keywords: potențial intelectual
inovație
dezvoltare sustenabilă
migrație
emigrant
personal calificat
intellectual potential
innovation
sustainable development
migration
qualified personnel
Issue Date: 2016
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: CAVCALIUC, Lucia (2016). The effects of brain drain on Moldovan innovational potential. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization: conferința internaţională ştiinţifico-practică dedicată aniversării a 70-a de la fondarea primelor instituţii ştiinţifice, ediția a 11-a, 13-14 octombrie, 2016, Chișinău. Chișinău: INCE, 2016, vol. II , pp. 283-287. ISBN 978-9975-4000-6-0.
Abstract: Republica Moldova se confruntă cu problema migrației în ultimele decenii, iar în prezent tot mai actuală este migrația forței de muncă cu un nivel inalt de studii. Acest fenomen duce la reducerea potențialului intelectual și inovațional al țării. Scopul acestei cercetări este de a identifica modul in care exodul potențialului intelectual influențează dezvoltarea economică și inovațională, de a stabili un șir de recomandări și măsuri necesare pentru o economie sustenabilă bazată pe cunoaștere și valorificare la maxim a potențialului uman. Pentru a identifica efectele exodului potențialului intelectual se vor folosi metode economice, statistice de analiză in scopul de a stabili relațiile cauză-efect. Datele folosite sunt oficiale, oferite de statistica națională și internațională și vor fi extrapolate, comparate, corelate pentru formularea concluziilor necesare. Cercetarea oferă un set de calcule și concluzii care facilitează aprecierea obiectivă a fenomenului exodului de intelect și a efectelor sale asupra economiei și proceselor inovaționale din Republica Moldova.
Republic of Moldova has major migration problems in the last decades and currently a stronger migration among skilled labor. This phenomenon reduces the country’s intellectual and innovational potential. The purpose of this research is to identify the effects of brain drain on economic and innovational development, to set recommendations and measures that are much needed in a sustainable economy based on knowledge and maximum capitalization of human potential. In order to identify the effects of brain drain on we will use economic, statistical methods of analysis in order to set the potential cause-effect relationships. The data used in this research are provided by official national and international sources and will be extrapolated, compared, correlated in order to formulate conclusions. The research provides a set of valuable conclusions and calculations that will help to better appreciate the brain drain phenomenon in Republic of Moldova and its effects on economy and innovation.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 287 (7 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/639
ISBN: 978-9975-4000-6-0
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The_effects_of_brain_drain_on_Moldovan_innovational_potential.pdf4.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.