Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/638
Title: Ameliorarea calităţii educaţiei generale a copiilor din mediul rural al Republicii Moldova
Authors: Vinogradova, Valentina
Keywords: învăţământ primar
învățământ general
învățământ gimnazial
primary education
secondary education
general education
Issue Date: 2016
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: VINOGRADOVA, Valentina (2016). Ameliorarea calităţii educaţiei generale a copiilor din mediul rural al Republicii Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization: conferința internaţională ştiinţifico-practică dedicată aniversării a 70-a de la fondarea primelor instituţii ştiinţifice, ediția a 11-a, 13-14 octombrie, 2016, Chișinău. Chișinău: INCE, 2016, vol. II , pp. 263-266. ISBN 978-9975-4000-6-0.
Abstract: In Republica Moldova are loc o restructurare pe scară largă a sistemului de invățămant la toate nivelurile. Obiectivul final al invățămantului general constă in faptul, ca copiii să obţină cunoştinţe, aptitudini şi abilităţi necesare pentru punerea in aplicare a capacităţilor lor, ceea ce in viitor va asigura participarea lor la viaţa socială. Anume in educaţie se pun toate speranţele de egalare a şanselor copiilor din localităţile urbane şi rurale. Asigurarea egalităţii posibilităţilor de instruire este una dintre cele mai importante condiţii pentru depăşirea nedreptăţii sociale şi reducerea inegalităţilor sociale in ţară. In pofida efectuării active a reformelor in sistemul educaţional continuă să existe mari diferenţe intre educaţia copiilor din mediul rural şi cel urban. In articolul se analizează accesibilitatea invățămantului general pentru copiii din mediul rural, se identifică cauzele care afectează in mod negativ accesul la educație generală, se propun soluții posibile pentru îmbunătățirea situației.
In the Republic of Moldova, a large-scale restructuring of the education system at all levels is conducted. The ultimate goal of general education is that children have acquired the knowledge, skills and capacities required for the realization of their abilities, which in the future will ensure their participation in social life. The education is exactly that, on which hopes for chance alignment of urban and rural children are pinned. Ensuring the equality of educational opportunities is one of the most important conditions for overcoming social injustice and reducing social inequality in the country. Despite the active ongoing reforms in the education system, great differences between education of rural and urban children continue to exist. In the article, the availability of general education for rural children is analyzed, the causes negatively affecting the availability of general education are identified, possible solutions to improve the situation are suggested.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 266 (6 titl.). JEL Clasification: I0, I2, R2.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/638
ISBN: 978-9975-4000-6-0
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.