Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/624
Title: Monitorizarea stabilității financiare a Republicii Moldova
Authors: Perciun, Rodica
Keywords: stabilitate financiară
indicatori macroeconomici
dezechilibre
criză
financial stability
macroeconomic indicators
imbalances
crisis
Republica Moldova
Republic of Moldova
Issue Date: 2016
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: PERCIUN, Rodica (2016). Monitorizarea stabilității financiare a Republicii Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization: conferința internaţională ştiinţifico-practică dedicată aniversării a 70-a de la fondarea primelor instituţii ştiinţifice, ediția a 11-a, 13-14 octombrie, 2016, Chișinău. Chișinău: INCE, 2016, vol. II , pp. 39-44. ISBN 978-9975-4000-6-0.
Abstract: În acest articol, prin aplicarea metodei calitative, vom face analiza unor indicatori mai specifici, care caracterizează dezechilibrele, in scopul argumentării științifice a capacității acestora de a reflecta stabilitatea financiară sistemică, precum și identificarea particularităților economiei naționale și în vederea stabilirii valorilor – prag specifice, care pot semnala avertizarea crizei in Republica Moldova.
In this paper, through the application of the qualitative method, we intend to analyze more specific indicators which characterize imbalances/disequilibria for scientifically argumentation of their ability to reflect the stability of the financial system and identify peculiarities of national economy and to establish specific threshold values, which may be a signal warning of the crisis in the Republic of Moldova.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 44 (2 titl.).
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/57546
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/624
ISBN: 978-9975-4000-6-0
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monitorizarea_stabilitatii_financiare_a_Republicii_Moldova.pdf5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.