Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/622
Title: Restructurarea economiei agrare şi spaţiului rural în condiţiile exodului masiv al braţelor de muncă
Authors: Bajura, Tudor
Turețchi, Viorel
Keywords: gentrification
plasticulture
businesses
small agricultural enterprises
infrastructure
state's contribution
investment
agrarian sector
gentrificare
plasticultură
întreprinderi agricole mici
infrastructură
contribuţia statului
investiţii
sectorul agrar
Issue Date: 2016
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: BAJURA, Tudor, TUREȚCHI, Viorel (2016). Restructurarea economiei agrare şi spaţiului rural în condiţiile exodului masiv al braţelor de muncă. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization: conferința internaţională ştiinţifico-practică dedicată aniversării a 70-a de la fondarea primelor instituţii ştiinţifice, ediția a 11-a, 13-14 octombrie, 2016, Chișinău. Chișinău: INCE, 2016, vol. 1, pp. 272-275. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Abstract: In the article are described the needs to restructure both the economy of the agricultural sector and the socioeconomic stile of life in the rural entirely area under the influence of the massive exodus of labour in the last decades. It is proposed to be implemented variant of gentrification rural localities, having regard to the prospect of insurance centers gentrifications with all spectrum of infrastructure services, which, is virtually impossible for the inner territory of the whole rural settlements. Concurrently, submitted recommendations substantiated by the more efficient use of the existing potential of production through the implementation of modern technologies of production in the both: phyto and/or animal husbandry production of agricultural sector.
In articolul se descrie necesitatea de a restructura atât economia sectorului agrar, cât şi viaţa socioeconomică a spaţiului rural autohton în întregime sub influenţa exodului masiv al braţelor de muncă în ultimii decenii. Se propune de a fi implementată varianta gentrificării localităţilor rurale, având în vedere perspectiva asigurării: centrelor gentrificate cu tot spectru de servicii infrastructurale, ceea, ce este practic imposibil de efectuat pentru teritoriul intravilan întreg din localităţi rurale. Concomitent, sunt înaintate recomandări argumentate de utilizare mai eficientă a potenţialului existent de producţie prin implementarea tehnologiilor moderne de producţie în sectoarele fitoşi/ sau zootehnie agricole.
Description: Abstract în lb. engl. rom. Bibliogr.: p. 275 (5 titl.).
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/57485
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/622
ISBN: 978-9975-4453-9-9
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.