Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/617
Title: Aspecte ale implementării inovаţiilor în domeniul serviciilor hoteliere în Republica Moldova
Authors: Ghitiu, Lilia
Keywords: inovare
transfer tehnologic
servicii hoteliere
e-marketing
piata
innovation
technology transfer
hotel services
e-marketing
market
Issue Date: 2016
Publisher: INCE
Citation: GHIŢIU, Lilia. Aspecte ale implementării inovаţiilor în domeniul serviciilor hoteliere în Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization: conferința internaţională ştiinţifico-practică dedicată aniversării a 70-a de la fondarea primelor instituţii ştiinţifice, ediția a 11-a, 13-14 octombrie, 2016, Chișinău. Chișinău, 2016, vol. 1, pp. 157-161. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Abstract: Pe parcursul întregii istorii moderne, inovarea s-a dovedit a fi fundamentul dezvoltării organizaţiilor comerciale. În ultimele decenii, pe măsură ce concurenţa pe piaţă s-a intensificat, iar mediul de afaceri a crescut în complexitate şi incertitudine, inovarea a devenit esenţială nu doar la performanţa unei organizaţii, aşa cum mai multe studii au demonstrat, dar şi la existenţa şi supravieţuire, lucru valabil şi pentru domeniul serviciilor hoteliere. În mod similar, o companie care nu reuşeşte să se inoveze şi rămâne blocată în "reţete industriale", va pierde în cele din urmă un avantaj competitiv. [5] Prin creşterea cheltuielilor legate de introducerea inovării în cadrul firmelor (în vederea realizării de produse/servicii noi sau cu îmbunătăţiri semnificative) se asigură şi un volum crescut de vânzări pe piaţa existentă şi pe noi pieţe de desfacere. În acest context, studiul de față explică de ce este importantă pentru creşterea competitivităţii economice a firmelor şi implicit a economiei - inovaţia, iar ţara noastră încă rămâne restanţieră la acest capitol.
Throughout modern history, innovation has proven to be the basis for development of commercial organizations. In recent decades, as market competition has been intensified and the business has grown in complexity and uncertainty, the innovation has become essential not only to the performance of an organization, as several studies have shown, but also the existence and survival, available for hotel services as well. Similarly, a company that fails to innovate, remains locked in “industrial recipes” and will eventually lose a competitive advantage. [5] Through increasing costs of introducing innovation within companies (in order to develop new products/services or significantly improved) ensures increased sales volume and market existing and new markets. In this context, the present study explains why it is important for economic competitiveness of companies and hence the economy – innovation, but our country still remains at incipient in this field.
Description: Text în lb rom. Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 161 (9 titl.).
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/57459
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/617
ISSN: 978-9975-4453-9-9
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aspecte_ale_implementarii_inovаtiilor_in_domeniul_serviciilor_hoteliere.pdf3.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.