Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/612
Title: Abordarea auditului financiar în sistemul de control intern
Authors: Bulat, Inga
Keywords: audit financiar
control intern
financial audit
internal control
Issue Date: 2017
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: BULAT, Inga (2017). Abordarea auditului financiar în sistemul de control intern. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă = Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău: INCE, 2017, vol. 2, pp. 106-110. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Abstract: În present, auditul finaciar pune un accent deosebit pe sistemele de control intern, deoarece pentru a depista erorile sau denaturările este mult mai efficient de a vedea imaginea în ansamblu, atît documentar cît și managementul instituției. Controlul intern este un element care asigură factorul și cauza denaturărilor financiare, iar rolul auditului financiar să asigure că riscul legat de controlul intern este cât mai mic cu putinţă. Un sistem de control intern eficient, pe care entitatea l-a avut în vedere, este un avantaj pentru auditor în ceea ce priveşte riscurile legate de această activitate. Deoarece trăim intr-o eră unde eficiența este un criteriu de bază a activității instituțiilor, auditul vine cu asigurarea și evaluarea acestui criteriu prin utilizarea metodelor și tehnicilor cît mai eficiente și mai precise.
At present, the financial audit puts a particular emphasis on internal control systems, because it is more effective to see errors, errors or distortions in view of the overall picture, both the documentary and the management of the institution. Internal control is an element that ensures the factor and cause of financial distortions and the role of financial audit ensures that the risk of internal control is as small as possible. An effective internal control system, which the entity has considered, is an asset to the auditor with regard to the risks associated with this activity. Because we live in an era where efficiency is a core criterion for institution activity, the audit comes with assuring and evaluating this criterion by using the most effective and accurate methods and techniques.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 110 (12 titl.). JEL Classification: C13, C83, M41, M42.
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/56037
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/612
ISBN: 978-9975-3171-2-2
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abordarea_auditului_financiar_in_sistemul_de_control_intern.pdf556.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.