Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/610
Title: Obiectivele de dezvoltare durabilă: noi provocări pentru Republica Moldova
Authors: Perciun, Rodica
Diaconasu, Delia-Elena
Iacobuta, Andreea-Oana
Keywords: dezvoltare durabila
saracie
migratie
investitii
Republica Moldova
sustainable development
poverty
migration
investment
Republic of Moldova
Issue Date: 2017
Publisher: INCE
Citation: PERCIUN, Rodica, DIACONAŞU, Delia-Elena, IACOBUȚĂ, Andreea-Oana. Obiectivele de dezvoltare durabilă: noi provocări pentru Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă = Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău, 2017, vol. 2, pp. 166-172. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Abstract: Scopul articolului este analiza principalilor factori ce tergiversează atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova. Metodele științifice utilizate în lucrare sunt: analiza sistemică, sinteza, inducția și deducția, analiza critică , etc. Principalele rezultate: în baza cercetării efectuate s-au identificat următoarele impedimente esențiale ce stau în calea dezvoltării durabile: modul superficial cu care tratează autoritățile noțiunea de sărăcie, dispersarea acestui obiectiv (Reducerea sărăciei) în mai multe documente de politici sectoriale, nu există în prezent nici o abordare cuprinzătoare pentru reducerea sărăciei, impedimente legate de forța de muncă, reducerea locurilor de muncă, reducerea drastică a investițiilor și a creditării. Economia R. Moldova continuă să depindă de finanțarea externă, venită de la organismele internaționale etc. Această cercetare este elaborată în cadrul Proiectului bilateral R.Moldova – România (AȘM-ANCSI) ”Perspective de promovare a dezvoltării durabile în România şi în Republica Moldova prin operaţionalizarea de bune practici europene relevante”, implementat de către echipa INCE și FEAA (Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași).
This paper is ment to analyze the main factors that delay the achievement of Moldova's sustainable development objectives. The scientific methods used in the paper are: systemic approach, analysis and synthesis, induction and deduction, critical analysis of materials etc. The main results: after the research it was found that the main impediments are: the superficial way the authorities treat the notion of poverty, this goal scattered (Poverty Reduction) in several sectoral policy documents, currently, there is no comprehensive approach for poverty reduction, impediments related to the human, job cuts, drastic reduction of the investment, limited access to financing. Moldova's economy continues to rely on external financing from international bodies etc. This research was developed within the framework of the Mobility Research Project (ASM-ANCSI) Perspectives for Promoting Sustainable Development in Romania and in the Republic of Moldova by Operationalizing Relevant European Best Practices, elaborated by INCE team and the FEAA team ( Al. Ion Cuza Faculty, Iasi).
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 172 (7 titl.). JEL Classification: E61, F22, F24, F63.
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/56051
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/610
ISSN: 978-9975-3171-2-2
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Obiectivele_de_dezvoltare_durabila_noi_provocari_pentru_Republica_Moldova.pdf848.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.