Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/607
Title: Analiza comparativă a ratingului Republicii Moldova în clasamentul mondial privind accesul la fondul locativ prin prisma indicelui dezvoltării sociale
Authors: Colesnicova, Tatiana
Moscalu, Olga
Keywords: Indicele Progresului Social
fond locativ
locuinta
analiza comparativa
Social Progress Index
housing availability
shelter
comparative analysis
Republic of Moldova
Republica Moldova
Issue Date: 2017
Publisher: INCE
Citation: COLESNICOVA, Tatiana, MOSCALU, Olga. Analiza comparativă a ratingului Republicii Moldova în clasamentul mondial privind accesul la fondul locativ prin prisma indicelui dezvoltării sociale. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă = Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău, 2017, vol. 2, pp. 243-246. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Abstract: Actualitatea temei constă în faptul că accesul la fondul locativ joacă un rol important în dezvoltarea social-economică a fiecărei țări, inclusiv a Republicii Moldova. Cercetarea dată analizează situația cu accesul la fondul locativ al cetățenilor Republicii Moldova şi situația în diferite țări. Prin urmare, scopul cercetării constă în analiza comparativă a Indicelui Dezvoltării Sociale în anul 2017 în general și anume a rating-ului accesului la fondul locativ. În studiu au fost utilizate următoarele metode de cercetare: monografică, comparaţia, tabelară, grafică, grupării, etc. Ca rezultat al studiului efectuat a fost analizată situația cu accesul la fondul locativ în Republica Moldova. De asemenea, a fost efectuată analiza comparativă pe plan internațional a rating-ului accesului la fondul locativ în Republica Moldova și pe unele țări ale lumii.
The actuality of the topic is that the housing availability (shelter) plays an important role in the socio-economic development of each country including the Republic of Moldova. This research analyzes the situation with the housing availability (shelter) to Moldovan citizens and the situation in different countries. Therefore, the purpose of the research is the comparative analysis of the Social Development Index in 2017 in general and, especially, the housing availability (shelter). The following research methods were used in the research: monographic method, comparison, table, graphics, grouping, etc. As a result of the research, the analysis of the housing availability (shelter) in the Republic of Moldova was obtained. Also, the international comparative analysis of the Social Development Index rating of shelter in the Republic of Moldova and in some countries of the world was carried out.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 246 (7 titl.). JEL Classification: D1, J31, R2.
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/56080
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/607
ISBN: 978-9975-3171-2-2
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.