Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/606
Title: Tranziția de la școală la muncă: viziunea absolvenților învățământului superior
Authors: Rojco, Anatolii
Garbuz, Veronica
Keywords: piata muncii
educatie
formare profesionala
cariera
labor market
employment
education
training
career
Issue Date: 2017
Publisher: INCE
Citation: ROJCO, Anatolii, GARBUZ, Veronica. Tranziția de la școală la muncă: viziunea absolvenților învățământului superior. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă = Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău: INCE, 2017, vol. 2, pp. 257-262. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Abstract: Tinerii reprezintă o resursă importantă a oricărei țări, dar, totodată, tinerețea este o etapă crucială în care tânărul este pus în situația de a face o alegere cu privire la viitoarea profesie, iar de această alegere depinde în continuare traseul său socio-profesional, integrarea sa pe piața muncii, asumarea independenței financiare, găsirea unui loc în societate. Criza globală a locurilor de muncă a sporit vulnerabilitatea tinerilor în ceea ce privește rata înaltă a șomajului; prezența locurilor de muncă de calitate inferioară studiilor, profesiei și competențelor; inegalități mari pe piața forței de muncă între diferite grupuri de tineri; tranziție dificilă de la școală la muncă. În vederea identificării și analizei așteptărilor absolvenților învățământului superior din Republica Moldova față de piața muncii, în perioada martie-mai 2017, în cadrul a 5 universități din țară, a fost realizat un studiu, sub forma unui chestionar, la care au răspuns 608 respondenți. Rezultatele cercetărilor experimentale privind chestionarul “Absolvenții și piața muncii” au permis identificarea principalelor impedimente ale ocupării tinerilor (o analiză de perspectivă bazată pe perecepția absolvenților vizavi de piața muncii și noțiunile derivate) și formularea unor recomandări pentru eficientizarea procesului de tranziție de la studii la viața activă.
Young people are an important resource of any country, but at the same time youth is a crucial stage in which the young person is in a position to make a choice regarding the future profession, and this choice depends on his socio-professional career, the integration to the labor market, assuming financial independence, finding a place in society. The global job crisis has increased the vulnerability of young people to the high unemployment rate; the presence of lower-quality jobs than studies, professions and skills; high inequalities in the labor market between different groups of young people; difficult transition from school to work. In order to identify and analyze the expectations of the graduates of the higher education from the Republic of Moldova towards the labor market, a study was carried out in the framework of 5 universities between March and May 2017 (the questionnaire was completed by 608 respondents). The results of the experimental research on the graduates and the labor market identified the main impediments of the employment of young people (a perspective analysis based on the perception of graduates on the labor market and on derived notions) and formulation of recommendations for making the transition from study to active life more efficient.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 262 (4 titl.). JEL Classification: J24, I23.
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/56082
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/606
ISBN: 978-9975-3171-2-2
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tranzitia_de_la_scoala_la_munca_viziunea_absolventilor_invatamantului_superior.pdf588.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.