Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/604
Title: Evaluarea nivelului şi structurii consumului de produse alimentare al populaţiei Republicii Moldova
Authors: Rojco, Anatolii
Ivanov, Svetlana
Stremenovscaia, Zoia
Keywords: consumul de produse alimentare
CBGC (Cerectarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice)
gospodarii casnice
familii cu multi copii
cheltuieli medii de consum pentru o persoana
cosul alimentar al minimului de existenţa
grupe quintilice
food consumption
HBS (Household Budget Survey)
households with children
families with many children
average monthly consumption per person
subsistence minimum food basket
quintile groups
Republica Moldova
Republic of Moldova
Issue Date: 2017
Publisher: INCE
Citation: ROJCO, Anatolii, IVANOV, Svetlana, STREMENOVSCAIA, Zoia. Evaluarea nivelului şi structurii consumului de produse alimentare al populaţiei Republicii Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă = Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău: INCE, 2017, vol. 2, pp. 247-256. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Abstract: Actualitatea acestui articol este condiţionată de faptul că în prezent în Republica Moldova se examinează posibilitatea de oferire a ajutorului social familiilor celor mai nevoiaşe prin acordarea acestora taloane pentru produse alimentare. Pentru a justifica volumuri şi mecanisme de acordare a ajutorului alimentar este necesar de a dispune de date, ce caracterizează situaţia privind consumul de produse alimentare al populaţiei. Scopul articolului constă în evaluarea nivelului şi structurii consumului de produse alimentare a membrilor gospodăriilor casnice în dependenţă de tipul, locul amplasării şi bunăstarea lor. În studiu au fost utilizate următoarele metode: monografică, analogiilor, comparaţia, statistică ş.a. Rezultatele studiului au arătat, că cele mai vulnerabile sunt gospodăriile casnice cu copii, în special familiile cu mulţi copii. Severitatea cea mai mare a problemei de alimentare este caracteristică familiilor mai puţin asigurate cu mulţi copii din I-a grupă quintilică. Consumul majorităţii produselor alimentare la aceste familii nu doar că rămâne în urma nivelului mediu, ci este mai mic decât normele minime, incluse în coşul alimentar al minimul de existenţă.
The actuality of this paper is determined by the fact that at present in the Republic of Moldova the possibility of offering social assistance to the neediest families is being examined by giving them food stamps. In order to justify the volumes and the mechanisms of food aid it is necessary to have data, which characterizes the situation regarding the food consumption of population. The purpose of the paper is to assess the level and structure of food consumption of household members according to their type, location and welfare. In the research were used the following methods: monographic, analogy method, comparisons, statistical method etc. The results of the study showed that the most vulnerable are households with children, especially families with many children. The greatest severity of the food problem is characteristic of disadvantaged families with many children from the first quintile group. Consumption of most food in these families not only stays behind the average level, but is lower than the minimum standards, included in subsistence minimum food basket.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 256 (9 titl.). JEL Classification: I3, L66, Q18, R2.
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/56081
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/604
ISBN: 978-9975-3171-2-2
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.