Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/602
Title: Practici internaţionale de desfăşurare a activităţii de asigurare
Authors: Ungur, Cristina
Keywords: asigurari
piata internationala de asigurari
prime brute subscrise
activitate investitionala
insurance
international insurance market
gross written premium
insurance activit
Issue Date: 2017
Publisher: INCE
Citation: UNGUR, Cristina. Practici internaţionale de desfăşurare a activităţii de asigurare. In:Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă = Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău: INCE, 2017, vol. 2, pp. 87-92. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Abstract: Activitatea de asigurare reprezintă un sector important pentru dezvoltarea economică a unei ţări moderne. În ultimele decenii s-a accentuat profund contribuţia activelor din domeniul asigurărilor asupra sistemelor financiare din întreaga lume. În acest studiu am analizat care sunt cele mai importante caracteristici ale activităţii de asigurare din ţările cu industrii financiare dezvoltate. Scopul acestei analize a fost de a determina bunele practici internaţionale pentru preluarea lor şi implementarea în sectorul de asigurări din Republica Moldova. Studiul s-a bazat pe metode clasice de analiză economico-financiară. Finalitatea cercetării constă în determinarea direcţiilor şi a principiilor de activitate care pot fi dezvoltate în Republica Moldova cu scopul atingerii performanţelor din ţările dezvoltate.
Insurance activity is an important sector for the economic development of a modern country. In recent decades, the contribution of insurance assets to financial systems around the world has deepened. In this study we analyzed the most important characteristics of insurance activity in countries with developed financial industries. The purpose of this analysis was to determine good international practices for their take-over and implementation in the Moldovan insurance sector. The study was based on classical methods of economic and financial analysis. The finality of the research is determining the directions and principles of activity that can be developed in the Republic of Moldova in order to achieve the performances of developed countries.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p.92 (17 titl.). JEL Classification: G20, G22.
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/56033
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/602
ISSN: 978-9975-3171-2-2
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Practici_internationale_de_desfasurare_a_activitatii_de_asigurare.pdf686.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.