Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/601
Title: Monitorizarea riscului de credit pe parcursul utilizării acestuia
Authors: Cociug, Victoria
Postolache, Victoria
Keywords: sector bancar
stabilitate financiara
sistem de monitorizare
debitori corporativi
imprumut neperformant
banking sector
financial stability
monitoring system
corporate borrowers
non-performing loans
underwriter
Republica Moldova
Republic of Moldova
Issue Date: 2017
Publisher: INCE
Citation: COCIUG, Victoria, POSTOLACHE, Victoria. Monitorizarea riscului de credit pe parcursul utilizării acestuia. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă = Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău: INCE, 2017, vol. 2, pp. 100-105. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Abstract: Fenomenul de stagnare în economia Republicii Moldova este însoţit de creşterea creditelor neperformante în sectorul bancar. Schema de identificare şi de gestionare a acestora presupune că în bancă există un sistem de monitorizare care realizează detectarea timpurie a problemelor potenţiale la debitorii corporativi. Este important să se elaboreze instrumente şi indicatori de identificare a riscului de credit, metode de evaluare a solvabilităţii debitorului. Scopul. Cercetarea etapelor de monitorizare a riscului de credit în procesul de derulare a creditului şi identificarea posibilităţilor de implementare a acestora în sectorul bancar al Republicii Moldova. Metode de cercetare. Articolul este bazat pe datele statistice ale Băncii Naţionale a Moldovei şi ale calculelor autorului. Rezultate. Criza din sectorul bancar şi reducerea considerabilă a ratei dobânzii de bază din partea BNM a impus băncile licenţiate să micşoreze substanţial ratele de dobândă la creditele acordate atât populaţiei cât şi sectorului corporativ, determinând o monitorizare mai dură a rambursării creditelor şi evitarea clienţilor problematici. Astfel, apare necesitatea utilizării unei scheme unice de monitorizare a riscului de credit în procesul de utilizare a creditului.
The phenomenon of stagnation in the Moldovan economy is accompanied by rising non-performing loans in the banking sector. Their identification and management scheme assumes that there is a monitoring system in the bank that makes early detection of potential problems with corporate borrowers. It is important to develop instruments and indicators for credit risk identification, methods for assessing the solvency of the debtor. Research stages of monitoring credit risk in the ongoing credit and identify opportunities for their implementation in the banking sector of the Republic of Moldova.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 105 (4 titl.). JEL Classification: E44, E58, G21.
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/56036
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/601
ISBN: 978-9975-3171-2-2
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monitorizarea_riscului_de_credit_pe_parcursul_utilizarii_acestuia.pdf423.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.