Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/596
Title: Importanţa donatorilor europeni întru susţinerea lucrătorilor pe cont propriu din categoriile social-vulnerabile ale populaţiei Republicii Moldova
Authors: Ghitiu, Lilia
Ghitiu, Veaceslav
Keywords: antreprenor
lucrator pe cont propriu
categorie social vulnerabila
granturi europene
organizatii europene
asistenta financiara
antreprenoriat social
entrepreneur
self-employed worker
socially vulnerable category
European grants
European organizations
financial assistance
social entrepreneurship
Issue Date: 2017
Publisher: INCE
Citation: GHIŢIU, Lilia, GHIŢIU, Veaceslav (2017). Importanţa donatorilor europeni întru susţinerea lucrătorilor pe cont propriu din categoriile social-vulnerabile ale populaţiei Republicii Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă = Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău: INCE, 2017, vol. 1, pp. 92-97. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Abstract: În Republica Moldova problema susţinerii antreprenorilor şi a lucrătorilor pe cont propriu, şi/sau a categoriilor social vulnerabile, au un grad înalt de sensibilitate dar şi un nivel major de importanţă, având în vedere că populaţia ţării noastre doreşte să ajungă la înaltele standarde europene în viaţă socială şi economică. Un suport important pentru dezvoltarea antreprenorialului al acestor categorii de persoane constituie granturile internaţionale cu precădere, cele europene. Trebuie de menționat faptul, că aceste granturi în mare parte nu au un target specificat, cum ar fi antreprenorii și/sau a lucrătorilor pe cont propriu din categoriile social-vulnerabile ale populaţiei. Dar cu toate acestea categoriile susmenţionate se regăsesc, fie şi în mod indirect. Principalele programe din acest domeniu sunt descrise mai jos.
In the Republic of Moldova, the problem of supporting self-employed entrepreneurs and workers and /or socially vulnerable categories has a high degree of sensitivity but also a high level of importance, for population of our country, which wants to reach the highest European standards in social and economic life. An important support for the entrepreneurial development of these categories of people is international grants, especially the European ones. It should be mentioned, that most of those grants do not have a specified target, such as entrepreneurs and/or self-employed workers from socially vulnerable categories of the population. However, the above-mentioned categories are found, either indirectly.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 97 (11 titl.). JEL Classification: O15.
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/55961
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/596
ISBN: 978-9975-3171-1-5
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.