Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/591
Title: Indicatori specifici relevanţi ai activităţii IMM-lor din Republica Moldova, în anii 2014 și 2015, sub aspect teritorial
Authors: Macari, Vadim
Keywords: ÎMM
profil teritorial
regiune economică
indicator specific
profit
venituri din vânzări
SMEs
territorial profile
economic region
specific indicator
sales revenue
Issue Date: 2017
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: MACARI, Vadim (2017). Indicatori specifici relevanţi ai activităţii IMM-lor din Republica Moldova, în anii 2014 și 2015, sub aspect teritorial. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă = Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău: INCE, 2017, vol. 1, pp. 131-135. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Abstract: Dimensionarea corectă a indicatorilor relative(specifici) ai evoluției IMM-lor este o premisă majoră a monitorizării acestui proces și perfecționării politicilor publice respective. Scopul articolului rezidă în a studia trei indicatorii specifici ai dezvoltării IMM-lor sub aspect teritorial. Metodele de cercetare utilizate: calcularea indicatorilor ponderii și dinamicii; tabelară; comparația și evaluarea; analiza și sinteza; monografică etc. Rezultatele studiului constau în calcularea, analiza și evaluarea a trei indicatori specifici relevanți ai dezvoltării IMM pe zonele economice și raioanele R. Moldova, pentru anii 2014 și 2015: profitul, până la impozitare, la 1 IMM; veniturile din vânzări per 1 salariat al IMM; profitul, până la impozitare, per 1 salariat al IMM.
The correctly dimensioning of the relative (specific) indicators of SMEs development is a major prerequisite for monitoring this process and improving the respective public policies. The purpose of the article is to study three specific indicators of SMEs development in territorial terms. Research methods used: calculation of weight and dynamics indicators; tables; comparison and evaluation; analysis and synthesis; monographic method, etc. The results of the study consist of the calculation, analysis and evaluation of three relevant indicators of SMEs development in the economic regions and rayons of the Republic of Moldova for the years 2014 and 2015: the pre-tax profit, to 1 SME; Sales revenue of the SME per employee; Pre-tax profit, per 1 employee of the SME.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: pp. 135 (4 titl.). JEL Classification: O12, O18, R11.
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/55979
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/591
ISBN: 978-9975-3171-1-5
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.