Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/581
Title: Analiza fluxului de numerar în scopul asigurării stabilității financiare
Authors: Manole, Tatiana
Ciumac, Maria
Keywords: flux de numerar
cash flow
activitate operationala
echilibru financiar
flux de trezorerie
buget de incasari
buget de plati
sold bugetar
operational activity
financial balance
budget balance
budget payments
Issue Date: 2017
Publisher: INCE
Citation: MANOLE, Tatiana, CIUMAC, Maria. Analiza fluxului de numerar în scopul asigurării stabilității financiare. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă = Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău: INCE, 2017, vol. 2, pp. 76-80. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Abstract: Cercetările efectuate în acest articol sunt actuale, deoarece fluxul de numerar determină activitatea viabilă a entităţii. În acest articol autorii cercetează modalitatea de stabilire a echilibrului financiar în baza corelării fluxurilor reale cu cele financiare ca rezultat al mişcării capitalului. Este cercetat conceptul de flux de numerar, deoarece numerarul este cel mai lichid activ al entităţii, asigurându-i activitate în permanenţă. Este analizată situaţia financiară a entităţii în baza unui sistem de indicatori financiari, care stau la baza deciziilor optime ale managerului financiar. Tema cercetată este actuală şi necesară pentru orice entitate, asigurându-i un mecanism viabil de funcţionare profitabilă.
The research made in this article is topical because the cash flow determines the viable activity of the entity. In this article, the authors investigate how to establish a financial balance based on the correlation between real and financial flows as a result of capital movements. The concept of cash flow is investigated, since cash is the most liquid asset of the entity, ensuring its activity continuously. The financial situation of the entity is analyzed on the basis of a system of financial indicators that underpin the financial manager's optimal decisions. The research topic is actual and necessary for any entity, ensuring a viable mechanism for profitable operation.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 80 (10 titl.). JEL Classification: B26, H61.
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/56029
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/581
ISBN: 978-9975-3171-2-2
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analiza_fluxului_de_numerar_in_scopul_asigurarii_stabilitatii_financiare.pdf473.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.