Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/580
Title: Management ineficient la întreprinderile de stat şi la societăţile pe acţiuni cu capital de stat
Authors: Morozniuc, Ion
Morozniuc, Liliana
Keywords: patrimoniu de stat
antreprenor
venituri
profit
pierderi
rentabilitate
monitoring
capital
state patrimony
entrepreneur
income
profit
loss
profitability
monitoring
Issue Date: 2017
Publisher: INCE
Citation: MOROZNIUC, Ion, MOROZNIUC, Liliana. Management ineficient la întreprinderile de stat şi la societăţile pe acţiuni cu capital de stat. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă = Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău: INCE, 2017, vol. 2, pp. 97-99. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Abstract: În această publicaţie autorii analizează situaţia din segmentele întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale pe acţiuni cu capital de stat, a nivelului monitoringului financiar în aceste unităţi economice, care nu asigură la această etapă realizarea acțiunilor de sporire a eficienței gestionării patrimoniului public.
In this publication, the author analyzes the situation in the segments of state-owned enterprises and state-owned stock companies, the level of financial monitoring in these economic units, which does not ensure at this stage the actions to increase the efficiency of the management of the public patrimony.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 99 (4 titl.). JEL Classification: H71, L26, J17.
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/56035
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/580
ISBN: 978-9975-3171-2-2
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.