Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/579
Title: Analiza situaţiei financiare a entităţii şi decontările cu bugetul
Authors: Manole, Tatiana
Ciumac, Maria
Turețchi, Tatiana
Keywords: impozite
taxe
presiune fiscală
profit
profit net
contribuţii obligatorii
asigurare socială
taxes
fiscal pressure
advantage
mandatory contributions
social insurance
net income
Issue Date: 2017
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: MANOLE, Tatiana, CIUMAC, Maria, TUREŢCHI, Tatiana (2017). Analiza situaţiei financiare a entităţii şi decontările cu bugetul. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă = Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău: INCE, 2017, vol. 2, pp. 115-121. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Abstract: Relaţiile întreprinderii cu bugetul este o temă foarte actuală şi importantă, deoarece politicile fiscale sunt, în primul rând, instrumentele guvernului de influenţare economică. Ele reflectă măsura în care un guvern se implică în orientarea proceselor macroeconomice. Deci, în esenţă, politicile fiscale constau în determinarea mărimii cheltuielilor guvernamentale şi a impozitelor şi taxelor, a plăţilor transferabile sau a unei combinaţii a acestora care să conducă spre realizare scopurilor stabilite de guvern. În acest context întreprinderile sunt obligate să-şi onoreze datoriile faţă de buget. De aceea datoriile faţă de buget reiese din situaţia financiară a întreprinderii, care trebuie să fie corectă. Această obligaţie cade pe responsabilitatea managerului principal al întreprinderii şi al contabilului. În acest articol am cercetat situaţia financiară a entităţii concrete, fiind utilizată pentru decontările cu bugetul.
Enterprise relations with the budget are actual and important topic, because the fiscal policies are, first of all, the government's instruments of economic influence. They reflect the extent to which a government is involved in guiding macroeconomic processes. So, in essence, fiscal policies consist in determining the amount of government spending and taxes and charges, transferable payments, or a combination of these, which will lead to the goals, set by the government. In this context, enterprises need to honor their debts to the budget. That is why the debts to the budget result from the financial situation of the enterprise, which must be correct. This obligation falls under the responsibility of the principal manager of the enterprise and the accountant. In this article we investigated the financial situation of the concrete entity, being used for budget settlements.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 121 (11 titl.). JEL Classification: E62, H21, H71.
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/56039
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/579
ISBN: 978-9975-3171-2-2
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analiza_situatiei_financiare_a_entitatii_si_decontarile_cu_bugetul.pdf651.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.