Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/572
Title: Improving Scientific-Methodical Support of Innovative Processes Cluster Development in the Regions of Moldova, based on the “Dual-Use” Research
Authors: Percinschi, Natalia
Babin, Anatolie
Keywords: inovare
sectorul IMM
descentralizare
dezvoltarea clusterelor
innovation
SME sector
decentralization
cluster development
инновации
сектор МСП
децентрализация
развитие кластеров
Issue Date: 2017
Citation: PERCINSCHI, Natalia, BABIN, Anatolie (2017). Improving Scientific-Methodical Support of Innovative Processes Cluster Development in the Regions of Moldova, based on the “Dual-Use” Research. In: Intellectus. 2017, nr. 3, pp. 57-62. ISSN 1810-7079.
Abstract: In the article is discussed about scientific-methodical support of innovative processes cluster development in regions of Moldova. It is revealed the need to create conditions for the coordination of processes of internationalization of „Dual-use” research related to the development of the most promising directions in applied science and technology-based industries that require significant intellectual and economic costs that tend to lead to a high level requirements for their quality and effectiveness.
În articol este abordată problema susţinerii știinţifico-metodice a dezvoltării clusterului de procese inovatoare în regiunile Moldovei. Este reflectată necesitatea creării unor condiţii favorabile privind coordonarea proceselor de internaţionalizare a cercetării „cu dublă utilizare”, pentru dezvoltarea celor mai promiţătoare direcţii în știinţele aplicate și în industriile bazate pe tehnologie, care necesită investiţii intelectuale și economice semnificative, asigurând atingerea unui nivel superior de calitate și eficienţă.
В статье рассматриваются вопросы научно-методической поддержки инновационных процессов кластерного развития регионов Молдовы. Раскрывается необходимость создания условий по координации процессов интернационализации исследований «двойного назначения», связанных с развитием наиболее перспективных направлений в прикладной науке и в наукоёмких отраслях промышленности, которые требуют значительных интеллектуальных и экономических затрат и, как правило, приводят к высокому уровню требований к их качеству и эффективности.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p. 61(9 titl.).
URI: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/56394
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/572
ISSN: 1810-7079
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.