Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/570
Title: Definiţii şi mecanisme de reglementare a profesiilor liberale în SUA şi Japonia
Authors: Percinschi, Natalia
Ciobanu, Mihail
Keywords: profesii liberale
SUA
Japonia
liberal professions
USA
Japan
свободные профессии
США
Япония
Issue Date: 2017
Publisher: AGEPI
Citation: PERCINSCHI, Natalia, CIOBANU, Mihai (2017). Definiţii şi mecanisme de reglementare a profesiilor liberale în SUA şi Japonia. In: Intellectus. 2017, nr. 1, pp. 36-40. ISSN 1810-7079.
Abstract: În articol sunt analizate definiţiile profesiilor liberale şi mecanismele ce le reglementează în SUA şi Japonia, având în vedere faptul că rolul principal în reglementarea lor îl ocupă diferite instituţii: piaţa în SUA şi statul şi asociaţiile profesionale în Japonia.
In this article are analyzed the definitions of liberal professions and the mechanisms regulating them in the USA and Japan, given that the main role in their regulation is occupied by different institutions: the USA market and state and professional associations in Japan.
В данной статье проанализированы определения либеральных профессий и механизмы их уре- гулирования в США и в Японии, так как главная роль в их урегулировании занимают различные учреждения: рынок в США и государство и профессиональные ассоциации в Японии.
Description: Abstract în lb. rom., engl., rusă. Bibliogr.: p. 40 (9 titl.). CZU: [331.542+347.7](73+520).
URI: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/52199
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/570
ISSN: 1810-7079
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Definitii_si_mecanisme de reglementare_a_profesiilor_liberale_în_SUA_si_Japonia.pdf161.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.