Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/547
Title: Competitivitatea în condițiile economiei digitale
Authors: Gutium, Tatiana
Keywords: economie digitala
competitivitate
Issue Date: 2017
Publisher: Editura ASEM
Citation: GUTIUM, Tatiana. Competitivitatea în condițiile economiei digitale. In: Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare = Role of Investments in Digital Economy Development in the Context of Financial Globalization: culegere de articole şi teze ale comunicărilor: conferinţa ştiinţifică internaţională consacrată celei de-a 25 aniversări de la fondarea ASEM, 22-23 decembrie 2016, Chișinău. Chișinău: Editura ASEM, 2017, pp. 172-173. ISBN 978-9975-75-866-6.
Description: Bibliogr.: pp. 173 (1 titl.). JEL Classification: O10, O33, P52.
URI: http://irek.ase.md/xmlui/bitstream/handle/123456789/320/Conf_intern_IPC_22-23%20decembrie%202016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/547
ISBN: 978-9975-75-866-6
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Competitivitatea_în_conditiile_economiei_digitale.pdf144.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.