Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/540
Title: Youth health and health-risk behaviour
Authors: Gagauz, Olga
Pahomii, Irina
Keywords: youth
health
mortality
morbidity
health-risk behaviour
tineret
sanatate
mortalitate
morbiditate
comportament de risc pentru sanatate
молодежь
здоровье
смертность
заболеваемость
поведение связанное с риском для здоровья
Issue Date: 2017
Publisher: INCE
Citation: GAGAUZ, Olga, PAHOMII, Irina. Youth health and health-risk behaviour. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2017, nr. 4, pp. 94-105. ISSN 1857-4130.
Abstract: This article presents the results of the research on the main health indicators of young people from the Republic of Moldova for 2006-2016 years. Mortality rates, Sexually Transmitted Disease (STD) prevalence, youth smoking, alcohol and drug use are selected as main indicators of youth health. The study is based on the National Bureau of Statistics data and on the secondary analysis of different Surveys. The indicators of youth health in the Republic of Moldova have been gradually improved over the past 20 years, however, their performance is lower compared to the developed countries. There are significant differences by gender and area of residence. The young people from the rural area are more exposed to the risk factors that influence youth health. Avoidable causes of death, such as accidents, injuries, falls, intoxications and suicides, are the main causes of youth mortality. The risk behaviour specific for young males determined almost 2/3 of the male deaths, and less than half of the female deaths. Despite the decrease in the incidence of HIV/AIDS among youth the gender gap persists. There is an unfavourable situation with regard to STDs, especially syphilis and gonorrhoea. Welfare as a factor of health-risk behaviour has a contradictory significance. Thus, the highest proportion of smokers among men is registered in the lowest quintile, but among women in the lowest and highest quintile. Share of adolescents, current consumers of alcohol, is higher for those from families with a higher level of welfare, but also for those from poor families.
Acest articol prezintă rezultatele cercetării privind dinamica indicatorilor principali ai sănătății tinerilor din Republica Moldova pentru anii 2006-2016. Ratele mortalității, prevalența infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS), fumatul, consumul de alcool și droguri sunt selectați ca indicatori principali ai sănătății tinerilor. Studiul se bazează pe datel Biroului Național de Statistică și analiza secundară a diferitor cercetări selective. În pofida faptului că indicatorii de sănătate a tinerilor au cunoscut o îmbunătățire treptată în ultimii 20 de ani, aceștia rămân mai nesatisfăcători decât în țările economic dezvoltate. Se mențin diferențele semnificative între sexe și pe medii de reședință, tinerii din mediul rural fiind mai expuși la factorii de risc care le afectează sănătatea. Accidente, răniri, căderi, intoxicații și sinuciderea sunt principalele cauze de deces ale tinerilor. Comportamentul de risc specific bărbaților tineri a determinat faptul că aproape două treimi din decesele bărbaților se datorează acestor cauze, în timp ce la femei mai puțin de jumătate. În ciuda scăderii incidenței HIV/SIDA în rândul tinerilor, persistă diferența de gen, se atestă o situație nefavorabilă în ceea ce privește prevalența prin ITS, în special sifilis și gonoree. Bunăstarea ca factor al comportamentului cu risc pentru sănătate are o semnificație contradictorie. Astfel, cea mai mare proporție de fumători printre bărbați este înregistrată în chintilă inferioară, iar în rândul femeilor în cea superioară. Ponderea adolescenților – consumatori curenți de alcool – este mai mare pentru adolescenții din familii cu un nivel ridicat de bunăstare, dar și pentru cei din familiile sărace.
В статье представлены результаты исследования динамики основных показателей здоровья молодежи Республики Молдова за 2006-2016 гг. В качестве основных показателей послужили смертность, заболеваемость, в том числе инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), распространенность курения, употребления алкоголя и наркотиков. Исследование основано на данных Национального бюро статистики и вторичном анализе выборочных исследований. Несмотря на то, что показатели здоровья молодежи Республики Молдова за последние 20 лет постепенно улучшались, они по-прежнему остаются более неблагоприятными, чем в экономически развитых странах. Сохраняются значительные различия между полами, а также городским и сельским населением. Сельская молодежь в большей степени подвержена факторам риска для здоровья. Несчастные случаи, травмы, падения, интоксикации и самоубийства являются основными причинами смерти молодежи. Более рискованное поведение молодых мужчин определяет то, что почти две трети смертей связаны с этими причинами, тогда как у женщин менее половины. На фоне снижения заболеваемости ВИЧ/СПИДом среди молодежи сохраняются гендерные различия, наблюдается неблагоприятная ситуация с ИППП, особенно сифилисом и гонореей. Благосостояние как фактор поведения с риском для здоровья имеет противоречивое значение. Так, самая высокая доля курильщиков среди мужчин регистрируется в нижнем квинтиле, а среди женщин в верхнем. Доля подростков – текущих потребителей алкоголя выше среди подростков из семей с высоким уровнем благосостояния, а также из бедных семей.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p. 104-105 (25 titl.). JEL Classification: I10, I15, I18, P36, P46. UDC: 614.1(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/economie-si-sociologie-2/economie-si-sociologie-2-2017/journal-number-4th-2017/1128-youth-health-and-health-risk-behaviour.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/540
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Youth_health_and_health-risk_behaviour.pdf857.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.