Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/534
Title: Life expectancy dynamics in post-soviet countries from european region: convergences and divergences
Authors: Pahomii, Irina
Gagauz, Olga
Avram, Cristina
Keywords: mortality
life expectancy at birth
mortalitate
speranța de viață la naștere
смертность
Issue Date: 2017
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: PAHOMII, Irina, GAGAUZ, Olga, AVRAM, Cristina (2017). Life expectancy dynamics in post-soviet countries from european region: convergences and divergences. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2017, nr. 3, pp. 92-101. ISSN 1857-4130.
Abstract: This article presents the results of the comparative study on the mortality and life expectancy at birth dynamics in Moldova and six other post-Soviet countries in the European region – Belarus, Russia, Ukraine, Estonia, Latvia, Lithuania. The aim of the research is to highlight the convergences and divergences, as well as the causes which lead Moldova to lag behind in this field. The study is based on Human Mortality Database (HMD) and Human Causes-of-Death Database (HCD) data. For Moldova, mortality tables for the resident population were used (with the exclusion of migrants who have been absent from the country for more than 12 months). Despite the similar trends in the dynamics of life expectancy at birth in the selected countries since the mid-1990s, there is an increasing divergence in this respect. The Baltic countries, especially Estonia, have succeeded in achieving significant progress in reducing mortality and increasing life expectancy at birth, while Belarus, Russia, Ukraine and Moldova remain outliers. Decomposition of mortality by causes of death demonstrates that the reduction in mortality by cardiovascular diseases has had a major impact on the development of the gap in life expectancy at birth observed between Estonia and Moldova.
În articol sunt prezentate rezultatele studiului comparativ cu privire la dinamica mortalității și speranței de viață la naștere în Moldova și alte șase țări ex-sovietice din regiunea europeană – Belarus, Rusia, Ucraina, Estonia, Letonia, Lituania. Scopul cercetării constă în evidențierea convergențelor și divergențelor, precum și a cauzelor ce determină rămânerea în urmă a Moldovei în acest domeniu. Studiul se bazează pe datele din Human Mortality Database (HMD), Human Cause-of-Death Database (HCD). Pentru Republica Moldova au fost utilizate tabelele de mortalitate pentru populația rezidentă (cu excluderea migranților care au lipsit din țară mai mult de 12 luni). În pofida tendințelor similare în dinamica speranței de viață la naștere, în țările analizate, de la mijlocul anilor `90 ai secolului trecut, se observă o divergență tot mai pronunțată în acest aspect. Țările Baltice, în special Estonia, au reușit să obțină un progres important în reducerea mortalității și creșterea speranței de viață la naștere, pe când Belarus, Rusia, Ucraina și Moldova rămân outsideri la acest capitol. Decompoziția mortalității după cauze de deces demonstrează că reducerea mortalității prin bolile sistemului cardiovascular a avut un impact major în formarea decalajului în speranța de viață la naștere observat între Estonia și Moldova.
В статье представлены результаты сравнительного исследования динамики смертности и ожидаемой продолжительности жизни в Республике Молдова и других экс-советских странах европейского региона – Беларуси, России, Украине, Эстонии, Латвии и Литве. Цель исследования − определение конвергенций и дивергенций, а также причин отставания Молдовы в этой области. Исследование основано на данных Human Mortality Database (HMD), базы данных Human Causes-of-Death Database (HCD). Для Республики Молдова использовались таблицы смертности для постоянного населения (исключая мигрантов, отсутствующих в стране более 12 месяцев). Несмотря на схожие тенденции в динамике ожидаемой продолжительности жизни в данных странах, с середины 1990-х годов различия становятся все более существенными. Странам Балтики, особенно Эстонии, удалось добиться значительного прогресса в сокращении смертности и увеличении ожидаемой продолжительности жизни, в то время как Беларусь, Россия, Украина и Республика Молдова значительно отстают в этом плане. Декомпозиция смертности по причинам смерти показывает, что снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний оказало наибольшее влияние на увеличение разрыва в ожидаемой продолжительности жизни между Эстонией и Республикой Молдова.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p. 100-101(20 titl.). JEL Classification: I1, J11, J13, N3. UDC: 314.14(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/economie-si-sociologie-2/economie-si-sociologie-2-2017/journal-number-3rd-2017/1100-life-expectancy-dynamics-in-post-soviet-countries-from-european-region-convergences-and-divergences.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/534
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.