Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/532
Title: Abordarea conceptuală a competitivității și a interdependenței dintre concurență și competitivitate
Other Titles: Conceptual approach of competitiveness and interdependence between competition and competitiveness
Authors: Gutium, Tatiana
Keywords: concurență
competitivitate
competition
competitiveness
Issue Date: 2017
Publisher: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Citation: GUTIUM, Tatiana (2017). Abordarea conceptuală a competitivității și a interdependenței dintre concurență și competitivitate = Conceptual approach of competitiveness and interdependence between competition and competitiveness. In. Economica. 2017, nr. 3 (101), pp. 59-71. ISSN 1810-9136.
Abstract: Acest articol este consacrat analizei interdependenței şi corelației dintre concurență și competitivitate, consecințelor concurenței. Au fost analizate concepţiile unor specialişti al căror domeniu de cercetare îl constituie competitivitatea, tangențele dintre teoriile concurenței și competitivității. Utilizând indicatorul sintetic elaborat de autor, este evaluată competitivitatea bunurilor autohtone pe piața internă și pe piața externă. La finele acestui articol, au fost făcute propuneri de sporire a competitivității.
This article is devoted to analysis of interdependence and correlation between competition and competitiveness, and competition’s consequences. The author analysed some authors’ visions on competitiveness, and common features between theories of competition and competitiveness. Using the synthetic indicator elaborated by author has been evaluated the competitiveness of domestic goods on the internal and external market. At the end of this article, the author has developed proposals to increase competitiveness.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: pp. 70-71(16 titl.). Text paral.: lb. rom., engl. JEL Classification: F14, D40, L11. UDC: 339.137(478).
URI: http://www.ase.md/files/publicatii/economica/2017/ec_2017_3.pdf
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/532
ISSN: 1810-9136
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.