Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/529
Title: Adaptarea modelului balanţei interramurale natural-valorile pentru evaluarea economiei neobservate
Other Titles: Adapting input–output model to evaluate non-observed economy
Authors: Ganciucov, Valentina
Gutium, Tatiana
Keywords: balanta interramurala natural-valorica
Sistemul Conturilor Nationale
economia neobservata
balanta interramurala
inter-natural-value balance
System of National Accounts
input–output model
non-observed economy
macroeconomics
Issue Date: 2015
Publisher: Complexul Editorial, USEM
Citation: GANCIUCOV, Valentina, GUTIUM, Tatiana. Adaptarea modelului balanţei interramurale natural-valorile pentru evaluarea economiei neobservate = Adapting input–output model to evaluate non-observed economy. In: Vector european. 2015, nr. 1, pp. 36-40. ISSN 2345-1106.
Abstract: Acest articol este dedicat adaptării modelului economico-matematic balanţei interramurale, care poate fi folosit atât pentru elaborarea scenariilor dezvoltării economiei naționale, cât și pentru estimarea economiei neobservate. Autorii descriu principiile de bază utilizate la elaborarea modelului, funcțiile şi structura lui.
This article is dedicated to the adaptation of economic-mathematical model of interbranch balance, which can be used both to develop scenarios for the development of the national economy and to estimate the shadow economy. The authors describe the basic principles of the model, the basic functions, structure and content of the model.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 40 (5 titl.). JEL Classification: A100, P270, C01, C02. UDC: 330.532
URI: http://usem.md/uploads/files/Activitate_%C8%98tiin%C8%9Bific%C4%83_USEM/Vector/Vector_European_2015_1.pdf
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/529
ISSN: 2345-1106
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.