Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/528
Title: Estimation of underground economy using natural-valoric inter-branch balances
Authors: Ganciucov, Valentina
Gutium, Tatiana
Keywords: macroeconomics
forecasting process
inter-branch balances
System of National Accounts
macroeconomie
prognoză macroeconomică
Sistemul Conturilor Naţionale
balanţa interramurală
Issue Date: 2015
Publisher: Complexul Editorial, USEM
Citation: GANCIUCOV, Valentina, GUTIUM, Tatiana, CEBAN, Alina (2015). Estimation of underground economy using natural-valoric inter-branch balances. In: Vector european. 2015, nr. 2, pp. 69-77. ISSN 2345-1106.
Abstract: The article presents the analysis of macroeconomic forecasting process of Moldovan economy on the basis of inter-branch balances. This model is both simple and effective, so that it allows detecting nonstandard phenomena and their impact on the whole economy. Having the statistic data available, inter-branch effective balances in natural terms allow to estimate underground economy. The first model for Moldavian economy was developed in 1991, when was created the first program on computer which allowed to identify macro indicators and relations between them, in line with System of National Accounts.
În lucrare sunt analizate problemele de prognoză macroeconomică a dezvoltării a Republicii Moldova pe baza modelelor balanţelor interramurale. Aceste modele sunt un compromis între simplitate şi eficiente, reuşind să surprindă fenomene nestandarde care pot avea loc într-o economie. În baza datelor modelului BIR a fost posibilă estimarea economiei tenebre. Realizarea acestei balanţe în Republica Moldova datează încă din 1991, când s-au pus bazele unui program automatizat de calcul a macroindicatorilor, ceea ce a permis şi depistarea legăturilor între ei, în conformitate cu Sistemul Conturilor Naţionale.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.: p. 77(5 titl.). JEL Classification: E100, E600, P000, C000. UDC: [330.101.541+338.27](478).
URI: http://usem.md/uploads/files/Activitate_%C8%98tiin%C8%9Bific%C4%83_USEM/Vector/Vector_European_2015_2.pdf
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/528
ISSN: 2345-1106
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Estimation_of_underground_economy_using_natural-valoric_inter-branch_balances.pdf165.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.