Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/523
Title: Evaluarea principalilor indicatori ai ocupării forței de muncă în sfera micului antreprenoriat din Republica Moldova
Authors: Rojco, Anatolii
Stremenovscaia, Zoia
Keywords: forta de munca
mici antreprenori
micul antreprenoriat
workforce
small entrepreneurs
small entrepreneur
Republic of Moldova
Republica Moldova
Issue Date: 2017
Publisher: INCE
Citation: ROJCO, Anatolii, STREMENOVSCAIA, Zoia. Evaluarea principalilor indicatori ai ocupării forței de muncă în sfera micului antreprenoriat din Republica Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2017, ediţia a VIII-a, pp. 39-47. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Actualitatea temei se datorează faptului că micii antreprenori joacă un rol important în dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Între timp, situaţia privind ocuparea forţei de muncă în sfera micului antreprenoriat în Republica Moldova nu a primit o evaluare ştiinţifică argumentată adecvată. Prin urmare, scopul studiului constă în efectuarea estimării numărului şi structurii micilor antreprenori, ce reprezintă atât un interes ştiinţific, cât şi practic. În studiu au fost utilizate următoarele metode: monografică, analogiilor, comparaţia, statistică ş.a. Ca rezultatul al studiului s-a obţinut o analiza a numărului și structurii micilor antreprenori după sex, locul de reşedinţă, tipuri de activităţi economice şi amplasarea locului de muncă
The relevance of the topic lies on the fact that small entrepreneurs play an important role in the economic development of the Republic of Moldova. Meanwhile, the situation with employment in the area of small entrepreneurship in the Republic of Moldova has not received an adequate scientifically-proved assessment. That’s why, the objective of the article lies in appraisement process of the number and of small entrepreneurs’ number structure that represents both scientific and practical interest. In the research were used the following methods: monographic, analogues, comparisons, statistics, etc. As a research result, there was received an analysis of the number and structure of small entrepreneurs by criteria of: sex, place of residence, type of economic activity and location of work place.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 47 (5 titl.). JEL Clasification: I3, R2. CZU: 334.7.012.64+331.526](478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/1060-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-viii-anr-1-2017.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/523
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.