Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/521
Title: Abordările metodologice de măsurare şi analiză a şomajului în Republica Moldova
Authors: Rojco, Anatolii
Ivanov, Svetlana
Keywords: șomaj
şomeri
Republica Moldova
unemployment
unemployed
Republic of Moldova
Issue Date: 2017
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: ROJCO, Anatolii, IVANOV, Svetlana (2017). Abordările metodologice de măsurare şi analiză a şomajului în Republica Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2017, ediţia a VIII-a, pp. 56-62. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Actualitatea temei este determinată de gravitatea problemei șomajului și necesitatea evaluării diferitor aspecte ale şomajului în Republica Moldova. Scopul studiului constă în evaluarea abordărilor pentru măsurarea gradului și nivelului șomajului și efectuarea analizei diferitor indicatori care caracterizează șomajul în Republica Moldova. În cadrul cercetării au fost utilizate următoarele metode: analogică, comparativă, monografică și statistică. Rezultatul studiului constă în determinarea abordărilor metodologice pentru măsurarea șomajului și analiza aspectelor șomajului, elaborat prin metodologia BIM.
The relevance of the topic is conditioned by the gravity of the unemployment problem and the need to make an assessment of the various aspects of unemployment in Republic of Moldova. The aim of this study is to evaluate approaches for measuring the degree and the level of unemployment and the analysis of various indicators describing unemployment in Republic of Moldova. Use the following methods: analogy, comparing, monographic, statistical. The result of the study was to determine the methodological approaches to the measurement of unemployment and analysis aspects of unemployment defined by ILO methodology.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 62(11 titl.). JEL Classification:J64. CZU: 331.56(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/1060-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-viii-anr-1-2017.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/521
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abordarile_ metodologice_de_masurare_si_analiza_a_somajului_in_RM.pdf484.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.