Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/518
Title: Experienţa mondială privind perfecţionarea politicilor de reducere a ocupării informale
Authors: Rojco, Anatolii
Stremenovscaia, Zoia
Keywords: ocupare informala
sector informal
politica fiscala
legislatia muncii
activitate economica tenebra
informal employment
informal sector
tax policy
labour legislation
shadow economic activity
Uniunea Europeana
European Union
Issue Date: 2017
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: ROJCO, Anatolii, STREMENOVSCAIA, Zoia (2017). Experienţa mondială privind perfecţionarea politicilor de reducere a ocupării informale. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2017, ediţia a VIII-a, pp. 73-78. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Actualitatea temei este determinată de severitatea problemei ocupării informale și a eficienței scăzute a măsurilor pentru reducerea acesteia în Republica Moldova. Scopul acestei cercetări este de a evalua experiența mondială privind perfecţionarea politicilor de reducere a ocupării informale. În studiu au fost folosite următoarele metode: analogia, comparativă, monografică. Rezultatul studiului constă în evaluarea principiilor şi măsurilor de reducere a ocupării informale, utilizate în UE.
The relevance of the topic stems from the acuteness of the problem of informal employment and low efficiency of measures for its reduction in the Republic of Moldova. The objective of article consists in an assessment of world experience on perfection of policies for reducing informal employment. In the research were used next methods: analogues, comparisons, monographic. The result of the study is the assessment of used in the EU's countries principles and measures on reduction of informal employment.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 78 (8 titl.). JEL Classification: D03, D80, I3, J16, L26, R2. CZU: 331.526+336.225.68.
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/1060-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-viii-anr-1-2017.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/518
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Experienta_mondiala_privind_perfectionarea_politicilor_de_reducere_a_ocuparii_informale.pdf460.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.