Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/517
Title: Incluziunea și integrarea persoanelor cu dizabilități în activitatea economică
Authors: Cotelnic, Valentina
Keywords: persoană cu dizabilități
discriminare pe criteriu de dizabilitate
integrare socială
incluziune socială
person with disabilities
discrimination on the basis of disability
social integration
social inclusion
Issue Date: 2017
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: COTELNIC, Valentina (2017). Incluziunea și integrarea persoanelor cu dizabilități în activitatea economică. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2017, ediţia a VIII-a, pp. 79-83. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Actualitatea temei expuse constă în studierea și soluționarea problemelor persoanelor cu dizabilități, ce vizează integrarea și incluziunea lor în societate, în special, prin ocuparea lor, este actuală având în vedere dificultățile cu care se confruntă aceste persoane din motivul capacităților fizice limitate, fapt ce necesită condiții speciale de incluziune în activitatea economică. Scopul studiului constă în monitorizarea situației privind soluționarea obiectivelor prioritare şi angajamentele cu privire la politicile de integrare și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități în muncă. Metode de cercetare sunt: analiză, monografii, logistică, interpretări grafice. Rezultatele principale: au fost propuse un șir de probleme care necesită soluționare la nivel de stat, precum și recomandări de investigare a cauzelor care duc la excluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și modalități de depășire a situației în domeniu.
Actuality is studying and resolving the problems of persons with disabilities, aiming at their integration and inclusion into society, inter alia, through employment, it is present in view of the difficulties faced by these people because of the limited physical capabilities, which require special conditions for inclusion in the economic activity. Purpose: monitoring the situation regarding the settlement of priority objectives and commitments with respect to the policies of integration and social and social inclusion of people with disabilities in the workplace. Methods are: analysis, monographs, logistics, graphic interpretations. Results: proposed a string of problems requiring solution at the State level, as well as recommendations for investigation of the causes that lead to the social exclusion of people with disabilities and ways of coping in field.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 83(10 titl.). JEL Classification: J1, J14. CZU: 331.52-056.26+316.344.6.
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/1060-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-viii-anr-1-2017.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/517
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Incluziunea_si_integrarea_persoanelor_cu_dizabilitati_in_activitatea_economica.pdf457.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.