Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/516
Title: Analiza indicatorilor investițiilor brute ale sectorului IMM-urilor în anii 2007-2015.
Authors: Ivanov, Svetlana
Keywords: investiţii brute
IMM
întreprindere
tipuri de activitate
forme de proprietate
Republica Moldova
gross investments
SME
enterprise
type of activity
forms of property
Republic of Moldova
Issue Date: 2017
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: IVANOV, Svetlana (2017). Analiza indicatorilor investițiilor brute ale sectorului IMM-urilor în anii 2007-2015. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2017, ediţia a VIII-a, pp. 34-38. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Actualitatea temei constă în importanţa investițiilor pentru viitoarea dezvoltare a afacerilor. Scopul principal al acestui studiu este de a calcula şi de a analiza investițiile brute în active materiale pe termen lung, realizate de sectorul IMM în Republica Moldova. În cadrul studiului au fost aplicate următoarele metode de prelucrare a datelor statistice: metodele de ajustare a datelor, gruparea, serii de timp, indici de lanț. Rezultatul analizei arată că, în ultimii doi ani analizaţi, a avut loc o scădere a volumului investiţilor brute în active materiale pe termen lung ale sectorului IMM.
The actuality of article consists in the importance of investments for the future business development. The aim of this study is to calculate and analyze the gross investments in long term tangible assets realized by the SME sector in Republic of Moldova. In the study were used the following methods of processing statistical data: data adjustment methods, grouping, time series, chain indices. The result of analysis shows that in two last years analyzed has been a decrease in gross investment in long term tangible assets of the SME sector.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 37-38(4 titl.). JEL Classification: D92, E22. CZU: 330.322.014.2+334.7.012.63/64](478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/1060-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-viii-anr-1-2017.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/516
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analiza_indicatorilor_investitiilor_brute_ale_sectorului_IMM-urilor_in_anii_2007-2015.pdf458.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.