Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/513
Title: Evoluția IMM-urilor din Republica Moldova, în anii 2007-2015, în profil territorial
Authors: Macari, Vadim
Keywords: IMM
întreprindere mică
întreprindere medie și micro
SME
small enterprise
medium and micro enterprise
Issue Date: 2017
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: MACARI, Vadim (2017). Evoluția IMM-urilor din Republica Moldova, în anii 2007-2015, în profil territorial. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2017, ediţia a VIII-a, pp. 7-13. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Actualitatea prezentului articol este determinată de necesitatea dimensionării și amplificării impactului important al factorului teritorial (regional) asupra dezvoltării întreprinderilor mici, medii și micro (IMM) din Republica Moldova. Studiul are ca scop central analiza și evaluarea unor indicatori ai funcționării IMM-urilor sub aspect teritorial. Metodele principale de cercetare utilizate: monografică, logică, sistemică, analiza și sinteza, generalizarea, calculele economice, tabelară, șirurile dinamice etc. Principalele rezultate ştiinţifice obţinute, ca urmare a cercetării, sunt determinarea numărului, mărimii, ponderii, dinamicii și structurii IMM-urilor în profil teritorial (pe 4 zone, 32 de raioane, Chișinău), evoluția acestor indicatori în perioada 2007-2015, cu accentul pe anii 2014-2015.
The actuality of this article is determined by the need of dimensioning and amplification of the territorial (regional) factor important impact on the development of small, medium and micro sized enterprises (SMEs) in Moldova. The study is aimed at the analysis and assessment of SMEs indicators under the territorial point of view. The main research methods used: monographic, logical, systemic analysis and synthesis, generalization, economic calculations, dynamic strings etc. The main scientific results obtained in the article, are: the calculation of the number, size, weight, dynamics and structure of SMEs in territorial profile (4 regions, 32 districts, Chisinau), the evolution of these indicators in 2007-2015, focusing on the years 2014 to 2015.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 13(5 titl.). JEL Classification: O12, R1, R13. CZU: 334.7.012.63/.64(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/1060-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-viii-anr-1-2017.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/513
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Evolutia_IMM-urilor_din_Republica_Moldova_ in_anii_2007-2015_ in_profil_teritorial.pdf548.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.