Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/507
Title: Evaluarea dotării gospodăriilor casnice cu bunuri de folosinţă îndelungată
Authors: Ivanov, Svetlana
Keywords: bunuri de folosinta indelungata
gospodarie casnica
mediul rural
sarac/non-sarac
durable goods
household
rural area
poor/non-poor
Issue Date: 2016
Publisher: INCE
Citation: IVANOV, Svetlana. Evaluarea dotării gospodăriilor casnice cu bunuri de folosinţă îndelungată. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2016, nr. 1, pp. 79-81. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Actualitatea temei constă în examinarea situaţiei curente a dotării gospodăriilor casnice sărace/nonsărace cu bunuri de folosinţă îndelungată pentru anul 2014 în Republica Moldova. Scopul este de a analiza gospodăriile casnice sărace/non-sărace din aspectul dotării acestora cu bunuri de folosinţă îndelungată. Au fost utilizate următoarele metode de cercetare: statistică, comparativă, analitică. Rezultatul cercetării este analiza dotării cu bunuri de folosinţă îndelungată a gospodăriilor casnice în general, sărace/non-sărace, sărace/non-sărace după medii de reşedinţă şi în funcţie de durata de exploatare a bunurilor de folosinţă îndelungată.
The actuality of the theme is to examine the current situation of the equipping poor/non-poor households with durables goods for 2014 in Republic of Moldova. The aim is to analyze poor/non-poor households under the aspect of their equipment with durable goods. There were used the following research methods: statistical, comparative, analytical. The result of research is the analysis of equipping households with durable goods, poor/non-poor households, poor/non-poor households by residence and according to the life span of the durable goods.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 81 (4 titl.). JEL Classification: R2, I 31. CZU: 314.15:330.59(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/910-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-vii-anr-1-2016.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/507
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Evaluarea_dotarii_gospodariilor_casnice_cu_bunuri_de_folosinta_indelungata.pdf998.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.