Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/503
Title: Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova
Authors: Iatisin, Tatiana
Keywords: intreprindere mica şi mijlocie
Republica Moldova
small and medium sized enterprises
Republic of Moldova
Issue Date: 2016
Publisher: INCE
Citation: IAŢIŞIN, Tatiana. Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2016, nr. 1, pp. 36-40. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Acest articol reflectă rezultatele şi resursele sectorului IMM în anul 2014, precum şi evoluţia rezultatelor, începând cu anul 2006. Scopul lucrării constă în analiza şi calcularea principalelor elemente ale contribuţiei, pe care o au IMM-urile în dezvoltarea economică a ţării: impactul asupra structurii economiei; asigurarea ocupării forţei de muncă; generarea de venituri. În procesul de elaborare a prezentei lucrări au fost utilizate următoarele metode: analiza comparativă, analiza logică. Rezultatul acestui articol constă în calcularea şi determinarea elementelor principalele ale contribuţiei IMM în dezvoltarea economică a ţării: impactul asupra structurii economiei; asigurarea ocupării forţei de muncă; generarea de venituri.
This article reflects the results and resources of the SMEs sector in 2014 and the evolution of results since 2006. The purpose of this paper is to analyze and calculate the main elements of the contribution that SMEs have in the country's economic development: the impact on the structure of the economy; providing employment; revenue generation. During the elaboration of this paper, the following methods were used: comparative analysis, logical analysis. The result of this article is to calculate and determine the main elements of the SMEs contribution to the economic development of the country and its impact on economic structure; providing employment; revenue generation.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 40 7 titl.). JEL Classification: L22, L26, L32, L33. CZU: 334.72.012.63/64(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/910-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-vii-anr-1-2016.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/503
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dezvoltarea_intreprinderilor_mici_si_mijlocii_in_Republica_Moldova.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.