Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/501
Title: Reglementarea şi susţinerea afacerilor de familie: experiența Uniunii Europene
Authors: Novac, Alexandra
Keywords: afacere de familie
întreprindere
Uniunea Europeană
family businesses
enterprises
European Union
Issue Date: 2016
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: NOVAC, Alexandra (2016). Reglementarea şi susţinerea afacerilor de familie: experiența Uniunii Europene. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2016, nr. 1, pp. 16-21. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Subiectul întreprinderilor familiale, tot mai mult, dobândeşte o importanţă tot mai mare în discuţiile publice, mai ales în Uniunea Europeană. Statele UE sunt conştiente de rolul important pe care îl au întreprinderile familiale pentru creșterea ocupării forței de muncă și prosperitatea economiei. Acest articol are ca scop de a identifica principalele mecanisme şi măsuri de susţinere a afacerilor familiale în statele UE, care sunt şi au fost puse în aplicare şi s-au dovedit a fi de succes şi identificarea unor propuneri privind posibilităţile de utilizare a experienţei analizate în Republica Moldova. În procesul efectuării investigațiilor au fost utilizate următoarele metode şi tehnici: cercetarea de birou, analiza critică şi generalizarea literaturii de specialitate, materialelor analitice; analiza comparativă. Rezultatele cercetării s-au concretizat în identificarea unor propuneri privind posibilităţile de utilizare a experienţei străine de reglementare şi sprijinire a afacerilor de familie în Republica Moldova.
The subject of the family businesses increasingly acquires a growing importance in the public debate, especially in the European Union. The EU countries are aware of the important role, which the family businesses play for the growth of employment and economic prosperity. This article aims to identify the key mechanisms and measures to support family businesses in the EU countries, that are and have been implemented and proved to be successful, and also to identify some proposals regarding possibilities of using the analyzed experience in the Republic of Moldova. During the investigations there were used the following methods and techniques: desk research, critical analysis and generalization of literature and analytical materials; comparative analysis. The research findings have resulted in identification of some proposals regarding possibilities of using the foreign experience of regulation and family businesses support in Moldova.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 21(7 titl.). JEL Classification: L26, L53. CZU: 334.722.24:347.72(4).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/910-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-vii-anr-1-2016.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/501
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reglementarea_si_sustinerea_afacerilor_de_familie_experienta_Uniunii_Europene.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.