Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/499
Title: Unele aspecte privind activitatea instituţiilor financiare din Republica Moldova
Authors: Morozniuc, Ion
Colesnicova, Tatiana
Iatisin, Tatiana
Keywords: banca comerciala
sector bancar
active
depozite banesti
schimb valutar
moneda nationala
credite neperformante
stabilitatea financiara
commercial bank
banking sector
cash deposits
foreign exchange
cash turnover
foreign currency
financial stability
Republic of Moldova
Issue Date: 2015
Publisher: INCE
Citation: MOROZNIUC, Ion, COLESNICOVA, Tatiana, IAŢIŞIN, Tatiana. Unele aspecte privind activitatea instituţiilor financiare din Republica Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2015, nr. 1, pp. 59-67. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5
Abstract: Scopul publicaţiei se reduce la o analiză economică detaliată şi reală asupra evoluţiei activităţii instituţiilor financiare din RM, pentru a informa publicul cointeresat atât despre specificul şi caracteristica sectorului bancar, cât şi despre parcursul de dezvoltare a sectorului. Actualitatea tematicii este caracterizată prin faptul că studiul a fost realizat pe o perioadă îndelungată, cuprinzând evoluţia sectorului bancar pană la criza mondială şi după aceasta prin comparaţia principalelor indicatori. Rezultatele obţinute sunt relevante atât pentru instituţiile financiare, cât şi pentru economia naţională în intregime, ele pot contribui la dezvoltarea entităţilor economice în parte, prin cunoaşterea situaţiei din domeniu, pentru intensificarea relaţiilor de interes reciproc intre sectorul real al economiei şi instituţiile financiare.
The purpose of the paper contains a real detailed economic analysis of the activity evolution of the financial institutions from the Republic of Moldova, in order to inform the interested public in the specific characteristics and features of the banking sector, as well as in the development of this sector. The actuality of this subject is characterized by the fact that the study refers to a long period of time, such it refers to the banking sector evolution before the global crisis and thereafter, by comparing the key indicators. Thus, it has been made a characterization of the real situation of the institutions from financial sector. The obtained results are relevant for both financial institutions and for the whole national economy. In this context they can contribute to economic development entities particularly, by knowing the real situation of this area.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 67 (7 titl.). JEL Classification: F31; G00; E59; G21; E51. CZU: 336.71(478).
URI: 978-9975-4326-6-5
https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/540-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-v-anr-1-2015.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/499
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Unele_aspecte_privind_activitatea_institutiilor_financiare_din_RM.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.