Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/497
Title: Abordări privind diferenţierile sociodemografice ale fertilităţii
Authors: Grigoras, Ecaterina
Keywords: fertilitate
determinanti ai fertilitatii
factori sociodemografici
comportament reproductiv
politici sociale
fertility
determinants of fertility
socio-demographic factors
reproductive behavior
social policies
demographic
demografie
Issue Date: 2015
Publisher: INCE
Citation: GRIGORAŞ, Ecaterina. Abordări privind diferenţierile sociodemografice ale fertilităţii. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2015, nr. 2, pp. 95-99. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: În prezentul articol sunt analizate unele abordări cu privire la studierea diferențierilor sociodemografice ale fertilității. Actualitatea este determinată de delimitarea impactului factorilor sociodemografici, al fiecăruia în parte sau prin diferite combinații în contextul social, economic și cultural diferit, având drept scop identificarea unor răspunsuri privind influența acestui fenomen prin politici sociale. Pentru atingerea acestui scop au fost studiate atât teoriile clasice, cât și cele contemporane ale fertilității, reflectând factorii ce influențează comportamentul reproductiv al populației, declinul fertilității, diferențierile dintre intențiile reproductive și fertilitatea descendentă, dar și posibilitățile de influențare asupra acestui proces demografic.
In this article are analyzed some approaches concerning the research of socio-demographic differentials in fertility. The actuality is determined by delimitation of impact of socio-demographic factors of each separately or in various combinations in the social, economic and cultural backgrounds, aiming to identify answers on social policies influence this phenomenon. To achieve this goal they have been studied classical and contemporary theories of fertility, reflecting factors influencing the reproductive behavior of the population, the decline in fertility, reproductive and fertility differences between intentions and possibilities downward influence on this process demographic.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: pp. 98-99 (22 titl.). JEL Classification: J10; J13; J18. CZU: 314.33.
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/705-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-vi-anr-2-2015.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/497
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abordari_privind_diferentierile_sociodemografice_ale_fertilitatii.pdf267.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.