Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/491
Title: Conceptele modernizării procesului de asigurare a stabilităţii financiar-economice prin gestiunea dezechilibrelor
Authors: Iliadi, Gheorghe
Panfil, Cristina
Keywords: stabilitate financiară
economie
măsuri de optimizare
structura guvernării de stat
echilibru marfă-bani
financial stability
economy
measures for optimizing
structure of the state governance
equilibrium between goods and money
Issue Date: 2015
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: ILIADI, Gheorghe, PANFIL, Cristina (2015). Conceptele modernizării procesului de asigurare a stabilităţii financiar-economice prin gestiunea dezechilibrelor. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2015, nr. 2, pp. 59-64. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Având în vedere schimbările tot mai intense în instituţii financiare în această perioadă, stabilitatea financiară în Republica Moldova a devenit şi mai importantă. Necesitatea perfecţionării managementului economiei în condiţiile de instabilitate a sistemului financiar existent şi schimbărilor structurale în sectoarele real şi financiar ale economiei naţionale, impune elaborarea abordărilor metodice pentru analiza situaţiei create şi luării deciziilor manageriale prin gestiunea dezechilibrelor, bazându-se pe metodologia modernă. Scopul articolului este conştientizarea metodei care, în mod natural, trebuie să dezvolte activitatea economică, devenind un instrument viguros al administrării efective. Metodele principale de cercetare sunt: analiza şi sinteza, deducţia şi inducţia, compararea. Rezultatele cercetării pot fi utilizate de către organele administrării pentru perfecţionarea politicii de echilibrare financiar-economică, obţinerea indicatorilor macroeconomici de creştere durabilă şi condiţii favorabile pentru o economie naţională sănătoasă.
Due the changes in increasingly intense financial institutions in this period, financial stability in Republic of Moldova has become even more important. The need for improvement of economic management under the existing instability of financial system and structural changes in the financial and real sectors of the national economy requires developing approaches and methods for analyzing the created situation and making managerial decision by imbalances management, relied on modern methodology. The goal of the article is to become aware of this method which, naturally, must develop economic activity, becoming a vigorous instrument for an effective administration. The main research methods that are used are: analysis and synthesis, deduction and induction, comparison. Results of this research could be used by administrative bodies for improving the policy for economic and financial balancing, achieving macroeconomic indicators that show sustainable growth and favorable conditions for a healthy national economy.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 64(6 titl.). JEL Classification: G10; G19; G32. CZU: 338.23:336.74(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/705-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-vi-anr-2-2015.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/491
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.