Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/489
Title: Modelarea ciclului de creare a inovaţiilor deschise şi evaluarea acestora
Authors: Percinschi, Natalia
Maier, Lidia
Turetchi, Tatiana
Keywords: evaluare cantitativa
evaluare calitativa
model de inovatii deschise
Republica Moldova
innovation
open innovation
quantitative evaluation
qualitative evaluation
open innovation model
Republic of Moldova
inovatie deschisa
inovatie
Issue Date: 2015
Publisher: INCE
Citation: PERCINSCHI, Natalia, MAIER, Lidia, TUREŢCHI, Tatiana. Modelarea ciclului de creare a inovaţiilor deschise şi evaluarea acestora. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2015, nr. 2, pp. 18-23. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: În articol sunt examinate problemele privind modelarea ciclului inovaţiilor deschise. Actualitatea temei respective este condiţionată de necesitatea de a schimba modelul actual de elaborare, implementare şi comercializare a inovaţiilor în Republica Moldova pentru dezvoltarea inovaţională cu succes a economiei ţării. Scopul articolului este de a analiza experienţa străină de aplicare a modelului inovaţiilor deschise şi de a propune recomandări pentru implementarea acestuia în R. Moldova. Metodele folosite la elaborarea articolului au fost: analiza şi generalizarea literaturii de specialitate, a materialelor analitice, a altor materiale şi publicaţii la tema inovaţiilor deschise. În rezultat, au fost arătate posibilităţile de evaluare calitativă şi cantitativă a gradului de deschidere a întreprinderii către implementarea conceptului de inovaţie deschisă. S-au propus recomandări pentru funcţionarea eficientă a modelului de inovaţie deschisă în Republica Moldova.
The article examines issues which appear in modeling the open innovation cycle. Actuality of theme is driven by the need in changing the current model of development, implementation and commercialization innovations in Moldova for developing successful innovative economy. The purpose of this article is to analyze foreign experience of implementing open innovation model and to propose recommendations for its implementation in Moldova. Methods used: analysis and generalization of literature, analytical materials, other materials and publications on open innovation. As a result were shown the possibilities of qualitative and quantitative assessment of the degree of openness of the company to implement the concept of open innovation. Were also proposed recommendations for the efficient operation of the open innovation model in Moldova.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 23 (7 titl.). JEL Classification: M1; M2; O3; O31; O32; O39. CZU: 001.895:338(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/705-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-vi-anr-2-2015.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/489
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Modelarea_ciclului_de_creare_a_inovatiilor_deschise_si_evaluarea_acestora.pdf287.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.