Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/485
Title: Transformarea familiei în Republica Moldova: convergenţa şi divergenţa în contextul tendinţelor europene
Authors: Pahomii, Irina
Keywords: demografie
familie
casatorie
coabitari nonmaritale
natalitate extraconjugala
fertilitate
demography
family
marriage
non-marital cohabitation
extramarital birth
fertility
Issue Date: 2015
Publisher: INCE
Citation: PAHOMII, Irina. Transformarea familiei în Republica Moldova: convergenţa şi divergenţa în contextul tendinţelor europene. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2015, nr. 1, pp. 103-109. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Actualitatea articolului constă în descrierea tendinţelor recente în formarea şi în funcţionarea familiei în Republica Moldova în contextul tendinţelor europene, al consecinţelor acestora din perspectiva dezvoltării socioeconomice şi demografice, dar şi al provocărilor noi pentru politicile sociale, demografice şi familiale. Scopul articolului a fost descrierea comparativă a procesului de tranziţie a familiei în Republica Moldova şi în alte state europene. Metoda de bază utilizată a fost analiza datelor statistice în aspect comparativ. Drept rezultate şi concluzii, menţionăm că lucrarea oferă o schiţă a unei game largi de aspecte problematice şi de preocupări care vin să susţină factorii de decizie în eforturile acestora de a îmbunătăţi politicile familiale.
Actuality of this paper consist in description of recent trends in formation and functionality of families in Republic of Moldova in context of European trends and consequences of this in terms of socioeconomical and demographical development and also a new challenges for social and family policies. The purpose of this article was comparative description of transformation of family in Republic of Moldova and other European countries. Method: Main method used in this article was comparative analyses of statistical data. Results and conclusion: The paper gives an outline of a wide range of problematic issues and concerns that will be helpful to policy-makers in their efforts towards further improvements in family policies.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 108-109 (9 titl.). JEL Classification: J10; J12; J13. CZU: 316.356.2(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/540-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-v-anr-1-2015.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/485
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.