Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/481
Title: Formarea finanţelor publice în Republica Moldova
Authors: Morozniuc, Ion
Keywords: finante publice
crestere economica
strategie nationala
management
deficit bugetar
venituri publice
cheltuieli publice
buget
public finance
economic growth
national strategy
budget deficit
public revenues
balance
public expenditure
budget
Issue Date: 2015
Publisher: INCE
Citation: MOROZNIUC, Ion (2015). Formarea finanţelor publice în Republica Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2015, nr. 1, pp. 75-79. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.1
Abstract: Această publicaţie reflectă rezultatele unui studiu asupra evoluţiei finanţelor publice din Republica Moldova. Organul central de specialitate, care elaborează şi promovează politica unică a formării şi gestionării finanţelor publice, al aplicării pârghiilor financiare în concordanţă cu exigenţele economiei de piaţă, este Ministerul Finanţelor (MF), care în numele statului participă la încheierea acordurilor bilaterale şi multilaterale în vederea promovării şi protejării investiţiilor, evitării dublei impuneri şi a combaterii evaziunilor fiscale
This publication reflects the results of a study about the evolution of public finances in the Republic of Moldova. The Ministry of Finance is the central body that elaborates and promotes the unique policies of formation and management of public finances, the application of financial instruments with the requirements of the market economy. This Ministry participates in bilateral and multilateral agreements to promoting and protecting investments, avoiding double taxation and combating tax evasion.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 79 (9 titl.). JEL Classification: G0; G01; G2; G20; O4; P44. CZU: 336.1(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/540-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-v-anr-1-2015.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/481
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Formarea_finantelor_publice_in_RM.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.