Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/478
Title: Publicaţii din domeniul tehnico-ştiinţific (1967-2006)
Authors: Dalinitchi, Nionila
Chirilov, Olga
Keywords: publicaţii ştiinţifice
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică
bibliografie
Issue Date: 2010
Publisher: IEFS
Citation: DALINIŢCHI, Nionila, CHIRILOV, Olga (2010). Publicaţii din domeniul tehnico-ştiinţific (1967-2006) : bibliografie. Chișinău : Complexul Editorial al IEFS, 2010. 382 p. ISBN 978-9975-4087-3-8.
Abstract: Prezenta bibliografie, elaborată sub egida Bibliotecii Republicane Tehnico-Ştiinţifice a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS), înserează descrierile bibliografice ale circa 1562 de lucrări ştiinţifice, elaborate pe parcursul anilor 1967-2006. Sunt reflectate rapoarte ştiinţifice de cercetare, manuscrise, informaţii de sinteză, culegeri de lucrări ştiinţifice, recomandări metodice etc. Lucrarea are un scop dublu: a cumula, a sintetiza şi a valorifica munca creativă a oamenilor de ştiinţă şi a bibliotecarilor, care au activat în cadrul instituţiilor menţionate; a mediatiza experienţele ştiinţifice în variate domenii de cercetare. Documentele incluse sunt unicale, în mare parte, nefiind publicate. Ţinând cont de specificul activităţii INEI, aceste documente prezintă un interes deosebit în cercetarea şi implementarea proiectelor de cercetare şi a rezultatelor ştiinţifice. Din punct de vedere tematic, bibliografia abordează mai multe domenii prioritare pentru dezvoltarea social-economică a republicii, cum ar fi: antreprenoriat, agricultură, economie, construcţii, industria uşoară, protecţia mediului, viticultură etc.
Description: Ind. de nume, de subiecte: p. 316-382. Bordian, Elena, responsabil de ediţie, Migunova, Elena, redactare.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/478
ISBN: 978-9975-4087-3-8
Appears in Collections:Bibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Publicatii_din_domeniul_tenhico-stiintific_(1967-2006).pdf2.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.