Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/471
Title: Turismul internaţional – evoluţie în condiţiile de piaţă
Authors: Gribincea, Alexandru
Sava, Elena
Bîrcă, Iulita
Keywords: turism internaţional
globalizare
strategie
dezvoltarea turismului
comerţ
piaţă
servicii
international tourism,
globalization
strategy
development
services
trade
market
Issue Date: 2015
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: GRIBINCEA, Alexandru, SAVA, Lena, BÎRCĂ, Iulita (2015). Turismul internaţional – evoluţie în condiţiile de piaţă. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2015, nr. 1, pp. 16-20. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Turismul constituie o activitate economică importantă, având consecinţe social-culturale, politice şi economice benefice, contribuie la crearea bunăstării, la soluţionarea problemei şomajului, reprezentând indicatorul economic prioritar care oferă o valoare adăugată impresionantă. În prezentul articol se constată că turismul mondial este unul dintre cele mai dinamice domenii de comerţ şi de prestare a serviciilor. Multe ţări occidentale dezvoltate, cum ar fi: Elveţia, Austria, Franţa, au realizat o mare parte din bunăstarea naţională graţie veniturilor provenite din turism. Dezvoltarea turismului internaţional a fost analizată in baza investigaţiei tendinţelor în condiţiile moderne. De asemenea, drept scop al studierii temei abordate a constituit cercetarea perspectivelor posibile ale dezvoltării turismului internaţional. Astfel, precum reiese din practica mondială, constatăm că sarcina de creare a imaginii favorabile a unei ţări, pentru a spori numărul de sosiri turistice, este, exclusiv, sarcina statului. Deci, cele mai multe dintre ţările europene cu resurse turistice țind să dezvolte turismul şi, în acest context, investesc sume enorme în promovarea propriilor ţări pe piaţa mondială
Tourism is an important economic activity, with consequences socio-cultural, political and economic, helping to create wealth, to solve the problem of unemployment and economic indicator representing a priority, offering an impressive added value. In this article it is noted that world tourism is one of the most dynamic areas of trade and service provision. Many Western developed countries, such as Switzerland, Austria, France, have made much of the national wealth thanks to income from tourism. The development of international tourism was analyzed under investigation trends in modern conditions. Also aim of studying the topic addressed was the possible perspectives of tourism development research internationally. Thus the task of creating a positive image of a country, to increase the number of tourist arrivals is exclusively the state, as shown in world practice. So most of the European countries tend to develop tourism tourist resources and in this context, investing heavily in promoting their countries on the world market.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 20(4 titl.). JEL Classification: L83; F6; F14; D4; D20. CZU: 338.48(100).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/540-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-v-anr-1-2015.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/471
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Turismul_international – evolutie_in_conditiile_de_piata.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.