Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/467
Title: Mortalitatea excesivă în Republica Moldova
Authors: Penina, Olga
Keywords: mortalitate
cauze de deces
tranziţie epidemiologică
Republica Moldova
mortality
causes of death
epidemiological transition
Republic of Moldova
Issue Date: 2014
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: PENINA, Olga (2014). Mortalitatea excesivă în Republica Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2014, nr. 2, pp. 142-147. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: În prezentul articol sunt analizate principalele cauze de deces şi grupele de vârstă care sunt responsabile pentru formarea mortalităţii excesive în Republica Moldova. Tabelele mortalităţii pe cauze de deces în funcţie de sex au fost construite pentru Republica Moldova şi Franţa, care a fost aleasă în calitate de standard. Mortalitatea excesivă în grupele de vârstă până la 70 de ani se estimează la un nivel de 30-35 decese la bărbaţi şi 20-25 decese la femei la o sută de decese pentru toate cauzele şi grupele de vârstă. La bărbaţi, ponderea majoră a deceselor excesive se referă la bolile aparatului circulator, bolile aparatului digestiv şi cauze violente în grupele de vârstă peste 40 de ani. Reducerea mortalităţii provocate de bolile aparatului circulator şi a celui digestiv în grupele de vârstă peste 50 de ani sunt direcţiile prioritare ale politicilor ce vizează lichidarea decalajului dintre Moldova şi ţările de Vest după nivelul speranţei de viaţă la naştere.
The major causes of death by sex and age responsible for excessive mortality in the Republic of Moldova in comparison to the standard model are analysed. Decrement model life tables were calculated by sex and causes of death for the Republic of Moldova and France chosen as a standard. Excessive mortality before the age 70 is estimated as 30-35 deaths among males and 20-25 deaths among females per 100 deaths for all causes and ages. For males, the lion share of the excessive deaths are attributed to cardiovascular diseases, digestive diseases and violent deaths at ages above 40 years. The decline in mortality from cardiovascular and digestive diseases after the age 50 is the main priority direction to eliminate the female life expectancy gap between Moldova and western countries.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 147(9 titl.). JEL Classification: I 1, J17, J11, J19. CZU: 314.424(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/470-a-fost-editat-editia-a-iv-anr-2-2014-a-revistei-tincifice.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/467
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mortalitatea_excesiva_in_RM.pdf397.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.