Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/466
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRojco, Anatolii
dc.contributor.authorStremenovscaia, Zoia
dc.date.accessioned2018-07-24T13:27:48Z
dc.date.available2018-07-24T13:27:48Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationРОЖКО, Анатолий, СТРЕМЕНОВСКАЯ, Зоя. Классификация домохозяйств по продолжительности пребывания их в состоянии бедности. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2014, nr. 2, pp. 120-125. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.en_EN
dc.identifier.isbn978-9975-4326-6-5
dc.identifier.issn1857-3630
dc.identifier.urihttps://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/470-a-fost-editat-editia-a-iv-anr-2-2014-a-revistei-tincifice.html
dc.identifier.urihttp://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/466
dc.descriptionAbstract în lb. rom., engl., lb. rus. Bibliogr.: p. 125 (1 titl.). JEL Classification: Q10, Q56, Q37, I 3, R2. CZU: 330.59:72(478).en_EN
dc.description.abstractÎn articol este dezvăluit conceptul gospodăriilor casnice panel. Este efectuată estimarea evoluţiei sărăciei gospodăriilor casnice panel pentru anii 2007-2010 în profilul „ţara în ansamblu”,„oraşe mari”, „alte oraşe”, „sate”. Este elaborată clasificarea statutului gospodăriilor casnice după durata aflării lor în starea de sărăcie. Este arătat că predominantă este sărăcia temporară, ceea ce indică despre şansele destul de bune a gospodăriilor casnice de ieşire din starea de sărăcie.en_EN
dc.description.abstractThe concept of panel households is open in the article. The estimation of the evolution of poverty panel of households for years 2007-2010 in the context of "the country as a whole", "cities", "towns", "villages" is done. The classification of the household’s status by the duration of their existences in a state of poverty is developed. It is shown, that the temporary poverty is prevailing, that is evidence on the relatively good chances to households for their exit from the state of poverty.en_EN
dc.description.abstractВ статье раскрывается понятие панельных домохозяйств. Осуществлена оценка эволюции бедности панельных домохозяйств за 2007-2010 гг. в разрезе «страна в целом», «большие города», «другие города», «села». Разработана классификация статуса домохозяйство по продолжительности пребывания их в состоянии бедности. Показано, что превалирующей является временная бедность, что свидетельствует об относительно неплохих шансах домохозяйство по их выходу из состояния бедности.en_EN
dc.language.isootheren_EN
dc.publisherINCEen_EN
dc.subjectgospodarii casnice panelen_EN
dc.subjectnivel de saracieen_EN
dc.subjectsaracie temporaraen_EN
dc.subjectsaracie de lunga durataen_EN
dc.subjectsaracie persistentaen_EN
dc.subjectpanel householdsen_EN
dc.subjectpoverty levelen_EN
dc.subjecttemporary povertyen_EN
dc.subjectlong-term povertyen_EN
dc.subjectpersistent povertyen_EN
dc.subjectпанельные домохозяистваen_EN
dc.subjectуровень бедностиen_EN
dc.subjectвременная бедностьen_EN
dc.subjectпродолжительная бедностьen_EN
dc.subjectустоичивая бедностьen_EN
dc.titleКлассификация домохозяйств по продолжительности пребывания их в состоянии бедностиen_EN
dc.typeArticleen_EN
dc.typeBooken_EN
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.