Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/463
Title: Evoluţia modalităţilor de abordare a calităţii produselor şi serviciilor
Authors: Perciun, Rodica
Voicu, Ovidiu
Keywords: product quality
product strategy
quality management
calitatea produselor
strategii de produs
managementul calităţii
Issue Date: 2014
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: PERCIUN, Rodica, VOICU, Ovidiu (2014). Evoluţia modalităţilor de abordare a calităţii produselor şi serviciilor. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2014, nr. 2, pp. 71-75. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: În prezent, Directivele Uniunii Europene incluse în „Noua abordare” au determinat dezvoltarea considerabilă a activităţilor de standardizare şi a celor de evaluare a conformităţii în statele membre ale Uniunii Europene. Au apărut numeroase noi standarde europene contribuind la transparenţa şi facilitarea fluxurilor comerciale, dar şi la reducerea activităţilor de standardizare naţională. S-au dezvoltat mai ales organismele de certificare a sistemelor de management al calităţii şi s-au îmbunătăţit substanţial serviciile prestate de organismele de certificare. În acest articol autor relatează despre evoluţia modalităţilor de abordare a calităţii produselor şi serviciilor.
Currently, European Union Directives that are included in the "new approach" caused significant development of standardization activities and of conformity assessment in the Member States of the European Union. Many new European standards emerged, contributing to transparency and to facilitation of trade flows, as well as to reduction of national standardization activities. Especially, were developed certification bodies for quality management systems and were substantially improved services provided by certification bodies. In this article the author relates about development of ways to approach of products and services quality.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 75(10 titl.). JEL Classification: M1, I 0, L15, L23. CZU: 005.6:338.518.
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/470-a-fost-editat-editia-a-iv-anr-2-2014-a-revistei-tincifice.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/463
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Evolutia_modalitatilor_de_abordare_a_calitatii_produselor_si_serviciilor.pdf267.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.