Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/462
Title: Bugetul de Stat – element primordial în dezvoltarea finanţelor publice
Authors: Morozniuc, Ion
Iatisin, Tatiana
Keywords: buget
venituri bugetare
deficit bugetar
componentele bugetului public national
finantare
budget
budget revenues
budget deficit
financing
tax refund
disbursed
public debt
public finance
Issue Date: 2014
Publisher: INCE
Citation: MOROZNIUC, Ion, IAŢIŞIN, Tatiana. Bugetul de Stat – element primordial în dezvoltarea finanţelor publice. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2014, nr. 2, pp. 67-70. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Această publicaţie reflectă rezultatele unui studiu asupra evoluţiei bugetului de stat în ultimul deceniu, cuprinzând atât perioada de până la criză, cât şi după aceasta. Cercetările realizate determină concluzia finală generală, că: stabilizarea bugetului de stat a fost unul dintre succesele majore ce a contribuit la evitarea unui scenariu macroeconomic dezastruos, însoţit de creşterea explozivă a inflaţiei şi colapsarea monedei naţionale. Chiar şi răcirea economiei în anul 2012 a fost pentru Republica Moldova aşteptată, însă nu în aşa măsură.
This publication reflects the results of a study about the evolution of the state budget in the past decade, comprised both the period before the crisis and after it. The research determines the final conclusion, such as: stabilizing the state budget was one of the major successes wich helped to avoid a macroeconomic scenario disastrous, together with the explosive growth of inflation and the collapse of the national currency. The worsening of the economic indicators in 2012 was expected for the Republic of Moldova, but not so much.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 70 (6 titl.). JEL Classification: G0, H6, H61, H68, H72. CZU: 336.14(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/470-a-fost-editat-editia-a-iv-anr-2-2014-a-revistei-tincifice.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/462
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bugetul_de_stat_element_primordial_in_dezvoltarea_finantelor_publice.pdf246.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.