Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/455
Title: Specificul procesului de prognozare a evoluţiei economiei naţionale în actuala situaţie politico-economică
Authors: Toacă, Zinovia
Olărescu, Zaharia
Keywords: forecasting
economic development
macroeconometric models
growth factors
prognoză
evoluţie economică
modele macroeconometrice
factor de creştere
Issue Date: 2014
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: TOACĂ, Zinovia, OLĂRESCU, Zaharia (2014). Specificul procesului de prognozare a evoluţiei economiei naţionale în actuala situaţie politico-economică. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2014, nr. 1, pp. 189-195. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: In the forecast of macroeconomic indicators appear a number of problems related to the inability to predict the behavior of different conjectural economic situations such as risks and shocks received both internally and externally and often plays the decisive role in the development of national economy. Yet not as uncertain as the current situation, future forecasting and modeling situations is unquestionably imperative.
În procesul de prognozare a indicatorilor macroeconomici apar un şir de probleme legate de imposibilitatea de a prevedea comportamentul conjunctural a diferitor situaţii economice cum ar fi riscurile şi şocurile parvenite atât din interiorul ţării cât şi din exterior şi care deseori joacă rolul decisiv în evoluţia economiei naţionale. Şi totuşi, cât nu ar fi de incertă situaţia actuală, prognozarea şi modelarea situaţiilor viitoare este un imperativ indiscutabil.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.: p. 195(4 titl.). JEL Classification: E17, E27, C00, C01. CZU: 338.27(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/430-analele-institutului-national-de-cercetari-economice.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/455
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.