Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/454
Title: Statistica comerţului internaţional: starea actuală şi perspective
Authors: Coltea, Traian
Birca, Iulita
Gribincea, Alexandru
Keywords: export of services
economy
international trade
statistics
comert international
statistica
export de servicii
economie
Republic of Moldova
Issue Date: 2014
Publisher: INCE
Citation: COLŢEA, Traian, BÎRCĂ, Iulita, GRIBINCEA, Alexandru (2014). Statistica comerţului internaţional: starea actuală şi perspective. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2014, nr. 1, pp. 181-188. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: World trade is growing increasingly slow pace through accelerated dynamics is characterized only certain segments of trade in services, which open new opportunities for export growth from emerging countries in Moldova. Relevant in this case is to create a system of state export assistance services in our country has not yet received the necessary development.
Comerţul mondial este în creştere cu ritmuri tot mai lente, prin dinamism accelerat se caracterizează doar anumite segmente ale comerţului cu servicii, care deschid noi oportunităţi pentru creşterea exporturilor din ţările emergente în Republica Moldova. Relevant, în acest caz, este de a crea un sistem de asistenţă de stat în exportul de servicii, care, în ţara noastră, nu a primit încă dezvoltarea necesară.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.: pp. 188 (18 titl.). JEL Classification: C1, C15, N7. CZU: 311.3:339.5(478).
URI: uri:https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/430-analele-institutului-national-de-cercetari-economice.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/454
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Statistica_comertului_international_starea_actuala_si_perspective.pdf973.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.