Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/445
Title: Analiza cadrului legislativ al Republicii Moldova privind turismul viti-vinicol
Authors: Colesnicova, Tatiana
Iaţişin, Tatiana
Keywords: wine tourism
legislative framework
strategic documents
tourist flows
national economy development
dezvoltarea economiei naţionale
Issue Date: 2014
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: COLESNICOVA, Tatiana, IAŢIŞIN, Tatiana (2014). Analiza cadrului legislativ al Republicii Moldova privind turismul viti-vinicol. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2014, nr. 1, pp. 151-154. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Tourism is an economic sector, competitive and balanced developed, which effectively exploits the country's representative heritage, promotes moldovan hospitality at high standards, ensures leisure diversity of citizens. The main normative acts and development strategies of the wine tourism has been analyzed. Some problems in this domain are relevant.
Turismul este un sector economic competitiv şi dezvoltat echilibrat care valorifică efficient patrimoniul reprezentativ la ţării, promovează ospitalitatea moldovenească la standardele înalte, asigură diversitatea agrementului cetăţenilor. În articol sunt analizate principalele acte normative şi strategii de dezvoltare ale turismului viti-vinicol (enotourism). Sunt relevante unele probleme din acest domeniu.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.:pp. 154(8 titl.). JEL Classification: Q 0, Q1, Q5, O1, K4. CZU: 338.48:663.2:347.7(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/430-analele-institutului-national-de-cercetari-economice.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/445
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analiza_cadrului_legislativ_al_RM_privind_turismul_viti_vinicol.pdf922.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.