Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/444
Title: Variabilele economice ca o premiză a securităţii demografice în Republica Moldova
Authors: Savelieva, Galina
Keywords: socio-economic assessment
economic indicators
public policy
demographic security
evaluare socio-economică
indicator economic
Issue Date: 2014
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: SAVELIEVA, Galina (2014). Variabilele economice ca o premiză a securităţii demografice în Republica Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2014, nr. 1, pp. 129-136. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: This paper presents an evaluation of demographic security depending on the evolution of economic indicators in the territorial aspect, is reflected problems in this area there are wide territory and security threats in both population level and at the territory level country. The main goal – is to identify opportunities for improvement of policies pursued in socio-economic and demographic security of the country. After the results of the research were developed recommendations on the possibility of preventing threats demographic and socio-economic development continues. These recommendations will serve as a basis for developing and promoting those policies by government and drafting laws and regulations in the field.
Această lucrare prezintă o evaluare a securităţii demografice în funcţie de evoluţia indicatorilor economici în profil teritorial, se reflectă probleme din acest domeniu care există în teritoriu şi de securitate cu mari ameninţări atât la nivel populaţiei, cât şi la nivel de ţară, teritoriu. Scopul principal este de a identifica oportunităţile de îmbunătăţire a politicilor, promovate în domeniul securităţii socio-economică şi demografic al ţării. După rezultatele cercetării au fost elaborate recomandări privind posibilitatea de a preveni ameninţările dezvoltării demografice şi socio-economice continuu. Aceste recomandări vor servi ca bază pentru dezvoltarea şi promovarea acestor politici de către guvern şi elaborarea legilor şi reglementărilor în domeniu.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.:pp. 136(6 titl.). JEL Classification: J1, J11, I32, J28. CZU: 314.17:33(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/430-analele-institutului-national-de-cercetari-economice.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/444
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Variabilele_economice_ca_o_premiza_a_securitatii_demografice_in_RM.pdf992.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.